Zodpovědná firma

V JUB-u se řídíme zásadou trvale udržitelného rozvoje, proto neustále investujeme do moderních, ekologicky šetrných technologií a čistého, upraveného a bezpečného pracovního prostředí.

Na našich provozovnách třídíme odpad, vzděláváme zaměstnance v oblasti třídění odpadu a dodržujeme obecné zásady správného třídění.

Jsme zapojeni do projektu Zodpovědná firma společnosti EKO-KOM, a.s.

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz