Historie Skupiny JUB

Začátky

JUB je jedna z nejstarších slovinských továren, jejíž počátky sahají až do 19. století. Díky neustálému přizpůsobování výrobního programu potřebám trhu vyrábíme barvy už 140 let. Dnes v JUBu produkujeme kvalitní výrobky šetrné k lidskému zdraví a životnímu prostředí za použití moderního zařízení, v příznivých pracovních podmínkách pro všechny zaměstnance a s vysokými výnosy pro naše akcionáře.

 

 

Období do roku 1945

Počátky výroby minerálních barev v areálu firmy sahají do roku 1875, kdy Viktor Gale, majitel mlýnů na obilí, začal mlít různě zbarvené minerály. Nejdůležitější surovinou pro výrobu barev na stěny byly v té době saze, červená křída, uhlí, vápno, olověné, železité a jiné oxidy. Pro zlepšení přídržnosti k povrchu se později do barev začaly přidávat oleje, klíh a jiné látky, které dnes nazýváme pojiva. Během historie JUB stále rozvíjel výrobu a změnil několikrát majitele. Od roku 1919 vystupuje firma pod svým současným názvem JUB. V době mezi dvěma světovými válkami byl JUB již zaběhlou továrnou na barvy, která své výrobky prodávala po celém Jugoslávském království. Za 2. světové války továrna nějaký čas nepracovala, po válce byla ale veškerá výroba obnovena a během deseti let opět dosáhla předválečného objemu.

 

  

Období do roku 1990

Následoval plánovitý a stabilní rozvoj, který dosáhl vrcholu v roce 1990 rekordním objemem výroby 50 000 tun s téměř 60 % podílem na trhu disperzních barev v bývalé Jugoslávii.

 

 

 

Období do roku 2010

S rozpadem Jugoslávie a osamostatněním Slovinska zažíval JUB jedno z nejtěžších období své historie. Ztratili jsme více než polovinu trhu a museli se v krátké době přeorientovat na rozvinuté a vysoce konkurenční evropské trhy. Zaměřili jsme se na středoevropský trh a postupně se vrátili i na naše tradiční trhy. Již v roce 1996 jsme znovu dosáhli prodaného množství z doby před rozpadem Jugoslávie. Po přijetí privatizačního zákona se stal JUB v roce 1994 první akciovou společností ve Slovinsku. Z hlediska rozsahu výroby představuje pro JUB přelom rok 2004, ve kterém jsme poprvé v historii firmy vyrobili a prodali magických 100 000 tun výrobků. Současně jsme v tomto roce otevřeli také první vlastní výrobní provoz v zahraničí – v Šimanovcích u Bělehradu v Srbsku.

 

 

Období po roce 2010

Důležitým milníkem v naší historii byl rok 2010, kdy jsme vybudovali moderní Technologicko výzkumné centrum (TRC-JUB) a pak rok 2012, kdy jsme otevřeli novou linku a zahájili výrobu izolačních desek a dalších výrobků z polystyrenu pod vlastními obchodními značkami – JUBIZOL a EUROTHERM. Tímto krokem jsme učinili naši nabídku komplexnější a upevnili naše zaměření na trvale udržitelnou výstavbu a energeticky úsporná řešení.

 

 

Dnes JUB vyniká moderní automatizovanou a robotizovanou výrobou, vysokou produktivitou, ekologickou odpovědností a orientací výroby se všemi odpovídajícími certifikáty, energetickou úsporností, nejmodernějším vlastním vývojem výrobků a informačních technologií, nejvyšší kvalitativní úrovní, vysokým pracovním a sociálním standardem zaměstnanců a samozřejmě zaměřením na zákazníky s cílem uspokojit potřeby a vkus všech spotřebitelů.

 

 

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz