Jak předcházet vzniku a růstu řas a plísní na fasádě

Vedle vhodného umístění objektu, správného navržení a provedení fasádního systému včetně všech jeho detailů, je základním předpokladem dlouhodobé odolnosti fasádního povrchu proti napadení řasami a plísněmi kvalita použitých materiálů.

V případě zateplovacích systémů se v prvé řadě jedná o vrchní dekorativní omítky, které musejí být přiměřeně elastické, aby u nich vlivem objemových změn nedocházelo ke vzniku mikrotrhlin, které by umožnily přísun vody do jejich struktury, dále musejí mít dostatečnou paropropustnost, aby byl umožněn odchod vodních par z konstrukce, a především musejí mít co nejnižší nasákavost (kapilární absorpci vody) pro zamezení pronikání vlhkosti do vnějšího omítkového souvrství.

Z tohoto pohledu jsou podle ČSN EN 15824 všechny omítky JUB zařazeny do třídy W3 s nejnižší nasákavostí. Jsou mikroarmované, navíc již standardně obsahují optimální výběr a koncentraci účinných biocidních látek, které zaručují dlouhodobé působení a odolnost proti vymývání, což potvrzují mnohé reference po celé ČR. Receptury našich omítek jsou naladěny pro náročné podmínky zdejšího regionu (vyšší vlhkost vzduchu a časté střídání teplot).

Poněkud opomíjený je výběr lepicí a stěrkovací malty. Pokud základní omítka zadržuje vodu, tak i pod vrchní dekorativní omítkou může růst plíseň, protože k životu na rozdíl od řas nepotřebuje světlo. Hodnotu nasákavosti řada výrobců neuvádí, a tak se v současnosti velmi často používají levné lepicí a stěrkovací malty s vysokou nasákavostí. V této souvislosti je nutné poznamenat, že kvalitní základní omítka je důležitá nejen s ohledem na prevenci výskytu řas a plísní, ale především má podstatný vliv na životnost celého fasádního systému. Případná oprava základní omítky je během životnosti fasádního systému jen obtížně proveditelná (na rozdíl od vrchní dekorativní omítky, kterou lze snadno sanovat fasádním nátěrem).

Lepicí malty JUBIZOL mají vysokou paropropustnost a současně i velmi malou nasákavost. Jsou mikroarmované a díky vysokému obsahu suché disperze elastické, s vysokou přídržností, proto umožňují montáž tepelně izolačního obkladu bez dodatečného kotvení, výhradně za pomoci lepidla, což zabraňuje “prokreslování“ hmoždinek (platí pro objekty do výšky 8 m a tloušťky izolantu 200 mm; podkladem musí být v takových případech nové zdivo z pálených nebo vápenopískových tvárnic, případně konstrukce z monolitického betonu).

Použití kompletního certifikovaného systému JUBIZOL poskytuje jistotu, podtrženou nadstandardní písemnou garancí, že kvalita všech jeho složek s rezervou odpovídá požadavkům ETAG 004, a proto bude i za těch nejnáročnějších podmínek zajištěna bezpečnost a dlouhodobá funkčnost fasádního systému.

 

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz