Nátěr místo keramických obkladů

 

V technické místnosti chceme místo keramického obkladu použít nátěrový systém. Jakou barvu doporučujete?

 

ODPOVĚĎ:

 

Pokud máte cementem pojený podklad, můžete použít dvousložkovou epoxidovou barvu na beton EPOKSIL.

Natřené stěnové povrchy jsou vysoce odolné (mytí, drhnutí, apod.). V případě použití pro nátěr podlah umožňuje střední zatížení (dílny, kotelny, garáže, prádelny apod.).

Vhodná je kombinace s hydroizolační stěrkou HYDROSOL Classic, kterou můžete použít na svislých i vodorovných pochozích površích. Jemně uhlazený povrch HYDROSOLU můžete poté natřít EPOKSILEM.

V případě, že máte povrch základní omítky ještě hrubý, můžete docílit hladkého povrchu také stěrkami JUBOGLET Strong nebo JUBOGLET Nivelin D. Vyrovnané povrchy můžete poté natřít EPOKSILEM.

Použijete-li v koupelně barvu EPOKSIL, nezapomeňte vytmelit kouty mezi stěnami a podlahou trvale elastickým tmelem.

Na menší povrchy, které nejsou vystavené přímému působení vody, doporučujeme použití malířských barev jako jsou JUPOL Strong nebo JUPOL Latex satin.

JUB Design Studio

VSTUPTE

Barevný vzorník

PROHLÉDNĚTE SI
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz