Odstranění řas a plísní ve čtyřech krocích

Trvalá likvidace řas a plísní na fasádě vyžaduje systémové řešení. Nejprve se provede důkladné omytí celé fasády, poté její dezinfekce – odstranění řas a plísní z povrchu, následuje příprava podkladu speciálním základním nátěrem a nakonec nátěr fasádní barvou se zvýšenou odolností proti biotickému napadení pro dlouhodobou ochranu fasády.

Krok č. 1 – Omytí fasády

Fasádní povrchy nejdříve omyjeme proudem vody, v ideálním případě strojně – teplou tlakovou vodou s vhodným čisticím prostředkem, pomocí páry nebo speciální rotační hubicí (pozor na poškození fasády, tlak max. 60 bar) tak, aby byly odstraněny nesoudržné částice, prach a jiné znečištění. Při použití čisticího prostředku je nutné fasádu důkladně opláchnout. Poté necháme fasádu před dalšími pracovními kroky vyschnout.

Krok č. 2 – Dezinfekce

Suché omyté fasádní povrchy dezinfikujeme pomocí speciálního biocidního prostředku ALGICIDE Plus concentrate.

Jedná se o bezbarvý roztok biocidních látek v glykolu, který proniká hluboko do podkladu a účinně působí na široké spektrum řas a plísní. Přípravek před otevřením dobře protřepeme a ve vhodné nádobě rozředíme vodou (ALGICIDE Plus concentrate : voda = 1 : 4). Nanáší se štětcem nebo malířským válečkem. Na silně zatížené povrchy doporučujeme dvojnásobný nátěr. Druhý nátěr je za normálních podmínek možno nanášet po 8 až 12 hodinách. Na dezinfekci 1 m2 napadené plochy je třeba 50 až 100 ml naředěného prostředku ALGICIDE Plus concentrate (spotřeba závisí na počtu nátěrů i hrubosti a savosti podkladu).

 

Důležité vlastnosti:
  • hloubkově ničí široké spektrum řas a plísní

  • neobsahuje chlor

  • nezasoluje podklad

  • koncentrát – vysoká vydatnost, výhodná cena za 1 m2

Upozornění: ALGICIDE Plus se používá výhradně jako samostatný léčebný prostředek, nikdy ne jako přísada do barev nebo omítek. Po zaschnutí není biocidní nátěr ALGICIDE Plus zdraví škodlivý. V technologickém předpisu se nepožaduje omývání biocidního nátěru z povrchu fasády vodou, nejsou tak znečišťovány odpadní vody ani životní prostředí.

Krok č. 3 – Příprava podkladu

Suché dezinfikované fasádní povrchy opatříme speciálním základním nátěrem REVITAL Primer EXTRA.

Jedná se o vodou ředitelný základní nátěr vyrobený na základě polymerních pojiv, plněný mikrovlákny a jemným křemičitým pískem, který odolává napadení nejrozšířenějšími druhy řas a plísní. Účinně zakrývá trhliny šířky do 0,3 mm, podklad sjednocuje z hlediska hrubosti a savosti, váže prachové a jiné nesoudržné částice, které z různých důvodů nebylo možné čištěním odstranit. Nátěr před použitím – a občas rovněž během práce – dobře promícháme, a pokud je potřeba, můžeme ho naředit nejvýše 5 % vody. Nanáší se malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní či umělé vlákno) nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních nátěrů. Při aplikaci válečkem používáme vhodnou stírací mřížku. Na přípravu 1 m2 podkladu je třeba 200 až 350 ml základního nátěru REVITAL Primer EXTRA (spotřeba závisí na hrubosti a savosti podkladu).

Krok č. 4 – Nátěr fasádní barvou

Po omytí fasády, její dezinfekci a přípravě podkladu následuje konečná fáze procesu renovace – nátěr speciální fasádní barvou SILICONECOLOR San EXTRA.

Jedná se o vodou ředitelnou mikroarmovanou silikonovou fasádní barvu, která dlouhodobě odolává napadení nejrozšířenějšími druhy řas a plísní. Účinně zakrývá trhliny šířky do 0,3 mm a nepraská ani v místech nadměrně silné vrstvy, proto je vhodná také na nejhruběji strukturované podklady. Barva se vyznačuje velmi nízkou nasákavostí, vysokou paropropustností, vynikající odolností proti povětrnostním vlivům a sníženou špinivostí. Barvu před použitím dobře promícháme. Nanáší se obvykle ve dvou vrstvách malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní či umělé vlákno) nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních nátěrů. Při aplikaci válečkem používáme vhodnou stírací mřížku. Druhou vrstvu je za normálních podmínek možno nanášet přibližně po 6 hodinách. Na nátěr 1 m2 fasády je třeba 300 až 700 ml barvy SILICONECOLOR San EXTRA (spotřeba závisí na hrubosti a savosti podkladu). Fasádní barva se tónuje podle vzorníku JUB Favourite Feelings (odstíny s koncovkami C, D, E a F označené symbolem *) na tónovacích stanicích JUMIX u specializovaných prodejců.

Upozornění: na uvedenou skladbu sanačního nátěrového systému může být poskytnuta garance odolnosti fasády proti napadení řasami a plísněmi až na dobu 10 let (podle místních podmínek).

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz