Systémová řešení

Nátěry betonu

Chceme-li, aby si beton dlouhodobě zachoval svoji funkčnost a vzhled, musíme zajistit jeho vhodnou ochranu.

Betonové zdi

Opěrné a podpěrné zdi mají funkční a estetický význam.

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz