Oznámení přestupku ve Skupině JUB

Skupina JUB v rámci svých závazků v oblasti etiky, integrity a transparentnosti poskytuje každému snadno dostupný komunikační kanál k nahlášení: nevhodného chování nebo jednání, porušení legislativy, neplnění závazků JUB nebo porušení vnitřních postupů a předpisů JUB. S cílem předcházet a sankcionovat nezákonné a/nebo neetické chování při podnikání společností skupiny JUB, zveme všechny fyzické osoby k podání oznámení (interní i externí oznamovatelé), kteří mají podezření na jakékoli nesrovnalosti nebo nezákonné jednání při podnikání Skupiny JUB, popř. zaměstnanců.
Tato webová stránka je určena všem oznamovatelům, a to bez ohledu na to, zda jsou zaměstnanci společnosti JUB (stálí, dočasní nebo příležitostní) nebo jen zastupují jiné zainteresované strany (dodavatele, odběratelé, spotřebitele nebo jiné fyzické osoby).

Často kladené otázky (FAQ)

Podávám stížnost

Max upload size 2 MB.
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz