Sanace vnitřních stěn po povodních

Jak mám sanovat navlhlé a poškozené vnitřní stěnové povrchy po povodních?

 

ODPOVĚĎ:

 

Způsob sanace vnitřních stěnových povrchů, které byly poškozené během povodní, závisí na druhu podkladu a intenzitě poškození.

 

A. POSTUP PŘI SANACI VNITŘNÍHO ZDIVA SILNĚ ZASAŽENÉHO POVODNÍ:

 1. Zcela odstranit záplavovou vodou zasažené a poškozené omítky – osekáním na zdivo a proškrábáním spár (do hloubky 1 až 2 cm); vzniklou suť odvézt co nejdále od domu.
 2. Prověřit pevnost malty a v případě potřeby přistoupit k jejímu zesílení injektáží (provádějí specializované firmy).
 3. Nechat zdivo co nejdéle schnout; vysoušeče použít jen v počáteční fázi, poté nechat zdivo schnout přirozenou cestou za stálého větrání (průvanem i nuceně ventilátory), za chladnějšího počasí přitápět.
 4. Nanést omítku JUBOSAN W120: na navlhčený podklad zednickou lžící obvykle v jedné vrstvě tloušťky 1 – 3 cm; tloušťku vrstvy vymezit dřevěnými nebo ocelovými omítníky; omítku nanesenou mezi omítníky strhnout dřevěnou latí; poté omítníky odstranit a vzniklé žlábky zaplnit omítkou; po zavadnutí omítku stočit pěnovým nebo filcovým hladítkem do konečného vzhledu; přibližná spotřeba (na vrstvu tloušťky 1 cm): ~14 kg/m2.
 5. Nechat omítku 14 až 21 dní schnout.
 6. Povrch vyrovnáme JUB štukovou omítku 1,0 nebo vyrovnávací hmotou JUBOGLET Nivelin D a nechat schnout nejméně 1 den na každý mm jejich tloušťky.
 7. Nanést vhodný základní nátěr: JUPOL Primer pod vrchní malířskou barvu JUPOL Citro, resp. SILICATE Primer pod vrchní malířskou barvu JUPOL Bio silicate.
 8. Nanést paropropustnou vrchní malířskou barvu: JUPOL Bio vápennou malískou barvu (bez základního nátěru, přirozené desinfekční účinky, otěruvzdorná, pouze bílá), JUPOL Citro (preventivní protiplísňové účinky, otěruvzdorná, v pastelových odstínech nebo bílá) nebo JUPOL Bio silicate (omyvatelná, v široké škále odstínů) s přídavkem fungicidního roztoku JUBOCID.
 9. Do doby dokonalého vyschnutí celého objektu zajistit dostatečné větrání a topení, stěny neuzavírat žádnými obklady, nábytek a jiné vybavení nepřistavovat těsně ke stěnám.

POZNÁMKA: pokud byly povrchy kontaminovány vylitým topným olejem, fekáliemi nebo jedovatými a jinými nebezpečnými látkami, je třeba konzultovat postup sanace s hygienickou službou a odborníky na sanaci těchto typů znečištění.

 

B. POSTUP PŘI SANACI VNITŘNÍHO ZDIVA LEHCE ZASAŽENÉHO POVODNÍ - BEZ ODSTRAŇOVÁNÍ OMÍTEK:

 1. Zasažené povrchy nejdříve důkladně očistit teplou vodou s desinfekčním prostředkem.
 2. Nechat stěny co nejdéle schnout, aby jejich vlhkost klesla pod 5 %; vysoušeče použít jen v počáteční fázi, poté nechat zdivo schnout přirozenou cestou za stálého větrání (průvanem i nuceně ventilátory), za chladnějšího počasí přitápět.
 3. Případné vyluhované soli, které zůstanou po schnutí na povrchu stěn, odstranit kartáčem.
 4. Odstranit opadávající nebo slabě držící vrstvy barev a vyrovnávacích hmot malířskou špachtlí, dle potřeby očištěné povrchy přebrousit brusným papírem zrnitosti 80 - 120.
 5. Na čistý a suchý povrch nanést základní nátěr JUKOL Primer a vhodnou vyrovnávací hmotu: lokální hlubší poškození (do 5 cm) vyplnit vysprávkovým tmelem JUBOGLET Hobby kit, rozsáhlejší mělčí poškození (do 3 mm) vyrovnat JUBOLINEM Classic, JUBOLINEM P25 nebo JUBOLINEM P50.
 6. Ve dvou až třech vrstvách nanést malířskou barvu JUPOL Block (omyvatelná, v pastelových odstínech nebo bílá) s přídavkem fungicidního roztoku JUBOCID, která účinně blokuje ve vodě rychle a snadno rozpustné látky nasycené v podkladu.

POZNÁMKA: na povrchu stěn a stropů zasažených povodněmi se velmi často vyskytují skvrny, které jsou hydrofilní povahy, tzn. rozpustné v základních nátěrech a barvách na vodní bázi; při kontaktu s vodou obsaženou v nátěrové hmotě se tyto látky rozpustí a migrují nátěrovým filmem během schnutí barvy, na jejímž povrchu znovu vytvářejí skvrny, a to nezávisle na krycí schopnosti barvy nebo počtu jejích vrstev – proto se k jejich izolaci musejí používat speciální barvy, jako např. JUPOL Block.

Pro trvalejší ochranu ploch před novými záplavami naneseme vodotěsnou hmotu HYDROSOL Classic ve dvou vrstvách do výšky 0,5 m nad nejvyšší možnou úroveň vzedmuté vody. Na stěnové plochy nad hydroizolací naneseme JUBIZOL Reparatur (vrstva o síle aplikované hydroizolace) a všechny plochy sjednotíme, resp. uhladíme dvouvrstvým nanesením vyrovnávací hmoty JUBOGLET Strong. Plochy natřeme omyvatelnými latexovými barvami JUPOL Latex satin nebo JUPOL Strong.

 

C. POSTUP PŘI SANACI SÁDROKARTONU ZASAŽENÉHO POVODNÍ – VOLNĚ PODLE DOPORUČENÍ RIGIPS:

 1. Vždy odstranit promočené sádrokartonové opláštění konstrukcí příček a předsazených stěn do výšky minimálně 20 cm nad hladinu vniklé vody.
 2. Odstranit provlhlou minerální izolaci z dutin konstrukcí.
 3. Vyčistit a vydezinfikovat dutiny konstrukcí.
 4. Nahradit zkorodované části ocelových konstrukcí nebo celé konstrukce.
 5. Nechat prostory co nejdéle schnout; vysoušeče použít jen v počáteční fázi, poté nechat stěny schnout přirozenou cestou za stálého větrání (průvanem i nuceně ventilátory), za chladnějšího počasí přitápět.
 6. Kontrola všech zasažených konstrukcí: opticky nesmí být na konstrukcích patrné stopy vlhka; povrchový karton musí být suchý a soudržný s jádrem desky; desky nesmí být zdeformované; konstrukce nesmí být napadena plísní.
 7. Plochy s výše uvedenými nedostatky je nutné dodatečně odstranit.
 8. Do dutin je nutné vrátit chybějící minerální izolaci.
 9. Doplnit demontované opláštění, a to ve stejném druhu a počtu opláštění.
 10. Nanést základní nátěr AKRYL Emulze.
 11. Vyspárovat spoje a opravit vady: JUBOLIN P15 + bandážovací páska (spoje desek).
 12. Celoplošně jemně vyhladit: JUBOLIN P50.
 13. Utěsnit spáry mezi sádrokartonem a jiným materiálem: JUBOFLEX Acryl.
 14. Vymalovat: některou z malířských barev řady JUPOL, nejvhodnější je JUPOL Block.

JUB Design Studio

VSTUPTE

Barevný vzorník

PROHLÉDNĚTE SI
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz