Vyrovnání a vyhlazení vnitřních stěn a stropů

Esteticky dokonalý vzhled vnitřních stěnových a stropních povrchů zajistíme malováním a jinými dekorativními technikami jedině tehdy, pokud povrchy předem vhodně vyrovnáme, vyplníme prohlubně, díry, trhliny, škrábance a jiná poškození a celoplošně vyhladíme. Níže představujeme nejčastější případy použití a osvědčená řešení.

Popis problému / řešení

Nejčastěji používaný systém – postupy a výrobky

Celoplošné vyhlazení jemně omítnutých stěnových a stropních povrchů

Základní nátěr: AKRYL Emulze

 

Vyhlazení: JUBOLIN P50 (také: JUBOLIN Classic, JUBOLIN P25, JUBOGLET Nivelin, JUBOGLET Universal)

 

Vrchní nátěr: malířské barvy řady JUPOL

Místní opravy poškození a vad stěnových a stropních povrchů

Vyrovnání: JUBOLIN Reparatur (také: JUBOGLET Hobby kit, JUBOGLET Universal)

 

Vrchní nátěr: malířské barvy řady JUPOL

Spárování a vyhlazení obkladů ze sádrokartonových desek

Základní nátěr: AKRYL Emulze (podle potřeby)

 

Spárování spojů, opravy vad: JUBOLIN P15 (také: JUBOGLET Universal), bandážovací páska

 

Vyhlazení: JUBOLIN P50 (také: JUBOLIN Classic, JUBOLIN P25, JUBOLIN P15JUBOGLET Nivelin, JUBOGLET Universal)

 

Utěsnění spár mezi SDK a jiným materiálem: JUBOFLEX acryl

 

Malování: malířské barvy řady JUPOL

Vyplňování instalačních drážek, vysprávky poškozených omítek a vyhlazení zdiva

Základní nátěr: AKRYL Emulze (podle potřeby)

 

Vyplňování instalačních drážek: JUBOGLET Hobby kit

 

Opravy poškozených omítek: JUBOLIN P15 (také: JUBIZOL Reparatur, JUBOGLET Universal)

 

Vyhlazení: JUBOLIN P15 (také: JUBOLIN P25JUBOLIN Classic, JUBOLIN P50, JUBOGLET Nivelin, JUBOGLET Universal)

 

Vrchní nátěr: malířské barvy řady JUPOL

Vyplňování instalačních drážek, vyhlazení neomítnutého betonu

Základní nátěr: AKRYL Emulze (podle potřeby)

 

Vyplňování instalačních drážek: JUBOGLET Hobby kit

 

Vyrovnání: JUBOLIN P15 (také: JUBOGLET Universal)

 

Vyhlazení: JUBOLIN P15 (také: JUBOLIN P25JUBOGLET Nivelin D, JUBOGLET Universal)

 

Vrchní nátěr: malířské barvy řady JUPOL

Zdění z pórobetonových bloků, vyplňování instalačních drážek, omítání a vyhlazení zdiva

Zdění z pórobetonových bloků, resp. jejich lepení: AKRINOL Classic

 

Základní nátěr: AKRYL Emulze

 

Vyplňování instalačních drážek: JUBOGLET Hobby kit

 

Omítání: JUBIZOL Reparatur, plastifikovaná skelná mřížka, výztužné rohové profily.

 

Vyhlazení: JUBOLIN P15 (také: JUBOLIN P25JUBOLIN Classic, JUBOLIN P50, JUBOGLET Nivelin, JUBOGLET Universal)

 

Vrchní nátěr: malířské barvy řady JUPOL

Uvedená systémová řešení mají pouze informativní charakter. Požadujete-li více informací nebo systémové řešení konkrétního případu, obraťte se na regionálně příslušného technického a obchodního poradce JUB.
Vyberte z nabídkyMalování stěn a stropů
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz