EJOT

V našich zateplovacích systémech JUBIZOL certifikovaných podle ETAG 004 používáme kvalitní šroubovací a zatloukací hmoždinky a další příslušenství značky EJOT.

Kontaktní osoba:
Radek Stiller
T: 724 116 641
E: rstiller@ejot.com
I: www.ejot.cz

 

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz