Hydroizolace a pokládka keramiky

 

Účinná ochrana

Účelem hydroizolace je dlouhodobá ochrana povrchu před pronikáním srážkové vody a vlhkosti jak ve svislém tak vodorovném směru, a to nezávisle na tom, zda se jedná o povrch v interiéru nebo exteriéru.

Předpoklad kvalitního bydlení

Vlhkost a voda nebo jiná kapalina, která pronikne do interiéru stavby, základů nebo zdí, jejich povrchy trvale degraduje (hniloba, křehnutí betonu, rozvoj plísní a podobně) a ve většině případů také esteticky znehodnocuje. Vlhké prostory navíc zhoršují hygienické podmínky bydlení a samotnou kvalitu bydlení. Voda si vždy najde cestu betonem, prasklinami, dilatacemi či jinými vadami vzniklými při nesprávné výstavbě.

Provádění hydroizolace

Provádění hydroizolace patří k nejnáročnějším fázím výstavby a rekonstrukce objektů. Velmi důležitá je preciznost provedení a kvalita použitých materiálů, neboť chybná realizace či použití nekvalitních materiálů může problém vyřešit pouze krátkodobě či dokonce stav ještě zhoršit (problém se pouze zakryje a zabrání nám ve včasné sanaci).

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz