Vyrovnávací hmoty

Seznam izravnalnih mas

JUBOLIN Reparatur

JUBOLIN Reparatur

Disperzní stěrkový tmel na zdivo

JUBOLIN Classic

JUBOLIN Classic

JUBOLIN Classic

Disperzní stěrkový tmel na zdivo

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

Disperzní silnovrstvý víceúčelový tmel pro strojní a ruční nanášení

JUBOLIN P25 Fine

JUBOLIN P25 Fine

JUBOLIN P25 Fine

Disperzní stěrkový tmel pro strojní a ruční nanášení

JUBOLIN P50 Extra Fine

JUBOLIN P50 Extra Fine

JUBOLIN P50 Extra Fine

Disperzní extra jemný stěrkový tmel pro strojní a ruční nanášení

JUBOLIN Thermo

JUBOLIN Thermo

JUBOLIN Thermo

Tepelně izolační vnitřní vyrovnávací hmota

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

Práškový stěrkový tmel na zdivo

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

Silnovrstvý fasádní stěrkový tmel

JUBOGLET Universal

JUBOGLET Universal

JUBOGLET Universal

Sádrový stěrkový tmel na zdivo

JUBOGLET Hobby kit

JUBOGLET Hobby kit

JUBOGLET Hobby kit

Vysprávkový tmel na zdivo

JUBOSAN R100

JUBOSAN R100

JUBOSAN R100

Mikroarmovaná fasádní vyrovnávací hmota

JUBOFLOOR 1-10

JUBOFLOOR 1-10

JUBOFLOOR 1-10

Samonivelační podlahová vyrovnávací hmota

JUBOFLEX Acryl

JUBOFLEX Acryl

JUBOFLEX Acryl

Akrylátová těsnicí hmota

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz