BIM knihovny

Jednotlivé materiály, fasádní systémy a barevný vzorník JUB jsme vložili do aplikace k použití v následujících BIM a CAD programech: ArchiCAD, Revit, Allplan, AutoCAD a ZwCAD. Aplikace umožňuje výběr vhodného materiálu (malířské barvy, lepidla, omítky…) a fasádního systému, obsahuje nejčastější detaily a umožňuje kontrolu součinitele prostupu tepla a kondenzace vhkosti vybraných sendvičových konstrukcí. BIM knihovny pro různé CAD programy jsou k dispozici již od roku 2014.

Odkazy ke stažení aplikace:

 

 

 

 

JUB Design Studio

VSTUPTE

JUBIZOL Engineering

VSTUPTE

Barevný vzorník

PROHLÉDNĚTE SI
Návod ArchiCAD k práci s knihovnami JUB
Návod ArchiCAD k práci s knihovnami JUB
Návod AutoCAD k práci s knihovnami JUB
Návod AutoCAD k práci s knihovnami JUB
Návod Revit k práci s knihovnami JUB
Návod Revit k práci s knihovnami JUB
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz