JUB na 4. konferenci GBC Slovinsko o udržitelnosti

Na konci září proběhla pod záštitou organizace GBC Slovinsko, Slovinského sdružení pro udržitelnou výstavbu, 4. konference o udržitelnosti, určená odborníkům ze stavebnictví a územního plánování i všem, kteří jsou do udržitelné výstavby administrativně, environmentálně a ekonomicky zapojeni.

Konference byla realizována v rámci Světového týdne šetrného stavebnictví (World Green Building Week) a ústředním tématem byly ukazatele udržitelné výstavby Level(s), s jejichž implementací by se v evropském prostoru mělo začít ve druhé polovině příštího roku, a nezbytné snižování vlivu budov na životní prostředí po celý jejich životní cyklus.

Dnes existuje odhad vlivů na životní prostředí jen pro 1 % budov v Evropě, což je citelně málo, přitom se výstavbě a spotřebě staveb připisuje až 40 % spotřeby veškeré dostupné energie a přibližně 36 % emisí CO₂, což představuje značné zatížení životního prostředí.

Udržitelnou výstavbu bychom měli zahrnout do evropských právních předpisů a přijmout novou směrnici o stavbách, která by v příštích letech při snižování vlivu budov na životní prostředí v evropském prostoru hrála klíčovou roli.

Ze zahraničních přednášejících se o své poznatky se 135 účastníky podělili zástupci Evropské komise, Evropské regionální sítě Světové rady pro šetrné budovy ERN WGBC, německé rady pro šetrné budovy DGNB a z domácích pak představitelé hostitele Knauf Insulation, Ministerstva životního prostředí, místních orgánů města Kočevje a společnosti JUB, člena GBC Slovinsko, který má s udržitelnou výstavbou bohaté praktické zkušenosti.

  

''JUB je inovativní a technologicky pokroková firma, která zásady udržitelného rozvoje a péči o ochranu životního prostředí odpovědně zapojila do konceptu rozvoje firmy již před třiceti lety,'' zdůraznil Dr. Iztok Kamenski, předseda GBC Slovinsko a vedoucí JUB Akademie, v rámci níž se ročně na různých odborných setkáních, seminářích a workshopech školí více než 8.000 účastníků."

''Patříme k těm výrobcům stavebních materiálů, kteří odpovědný přístup k životnímu prostředí, racionálnímu využívání surovin a energie, využívání obnovitelných zdrojů energie a další zásady udržitelnosti zahrnuli do všech oblastí své činnosti. Postavili jsme čističku na průmyslové a městské odpadní vody, abychom místním obyvatelům umožnili vyšší kvalitu bydlení a napomohli udržitelnému rozvoji regionu, racionálněji využíváme elektrickou energii, kterou získáváme  ve vlastní hydroelektrárně, a současně se odpovídajícím způsobem staráme také o odpady, které v naší výrobě vznikají. Závazek udržitelnosti a odpovědného vztahu k životnímu prostředí bude pro JUB pochopitelně povinným zaměřením i do budoucna.''

Danijel Lisičić, vedoucí aplikačního vývoje v JUBu, se s účastníky dále podělil o zkušenosti, které ve firmě máme s udržitelnou výstavbou a také s certifikací stavebních materiálů, jež vyrábíme. Upozornil, že při plánování fasád uživatelé, respektive investoři dnes v praxi častokrát zapomínají na udržitelnost použitých materiálů a jejich výběr nechávají přímo na zhotovitelích.

Zelené certifikační schéma ve svých výpočtech zohledňuje možné vlivy na životní prostředí během životního cyklu jednotlivých prvků a tyto informace mohou být pro investora mimořádně užitečné. Jako příklad uvedl rozhodování o výběru světlejšího nebo tmavšího odstínu fasády, protože u posledně uvedeného může v létě docházet k rychlému přehřívání a pomalejšímu ochlazování, což může ovlivňovat spotřebu energie za chlazení. Zdůraznil, že investoři mají v praxi raději spolupracovat s těmi dodavateli, kteří jim mohou nabídnout i odpovídající technickou pomoc.

Účinná tepelná ochrana budov je pro zajištění kvalitního bydlení uživatelů v několika ohledech klíčová, protože při dostatečné tloušťce izolačního materiálu je tepelná pohoda vyšší a spotřeba energií nižší. A pokud je správně instalována, funguje tepelná izolace bez ohledu na energetické a další klimatické podmínky po celý předpokládaný životní cyklus fasády.

'Vnější vzhled objektu určují barvy, struktura a tvar použitých materiálů. Při jejich výběru mohou pomoci barevné studie, které JUB nabízí v rámci svých zákaznických služeb. Systémy JUBIZOL umožňují výběr velkého počtu odstínů a poskytují nejvyšší odolnost materiálů pro fasádní obálku bytového nebo kancelářského objektu. Fasádní povrchy jsou v různých klimatických podmínkách různě zatíženy, protože jsou vystaveny specifickým povětrnostním vlivům, jako jsou vlhkost, dešťová voda, sluneční záření a nečistoty, zvláště v městském prostředí zatíženém dopravou. Ochranu před jejich působením odpovídajícím způsobem zajišťuje vrchní dekorativní omítka nebo fasádní barva. Výběru vhodné povrchové úpravy bohužel obvykle nevěnujeme tolik pozornosti, kolik by bylo zapotřebí.

Systémová řešení s fasádními systémy JUBIZOL, která JUB na evropském trhu nabízí a která se vyznačují špičkovými ochrannými a funkčními vlastnostmi, jsou zcela výsledkem našich vlastních znalostí. Díky mnohaletým výzkumům a pečlivému kombinování složek, jsme dosáhli u tepelně izolačních systémů JUB nejvyšších možných synergických efektů. Postupy zrychleného stárnutí a termickými šoky v klimatických komorách byla u systémů JUBIZOL potvrzena vysoká odolnost a dlouhá životnost - také v nejnáročnějších podmínkách použití. JUB poskytuje až 25 letou záruku, pořízení tepelně izolačního systému JUBIZOL proto představuje dlouhodobou a promyšlenou investici. 

 

 

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz