Porovnání EPS a min. vaty

Navzdory tomu, že se tepelné izolace z pěnového polystyrenu (expandovaný polystyren, EPS) a z minerální vlny na našem trhu používají již po desetiletí a jsou to také nejvíce používané materiály pro zhotovení fasádních tepelně izolačních systémů (ETICS), se v laické veřejnosti, ale často i v odborné veřejnosti ještě setkáváme s chybnými názory a tvrzeními o jednotlivých vlastnostech obou materiálů nebo lépe s neznalostí skutečných výhod, předností a nevýhod jedné nebo druhé izolace.

Při posuzování obou typů tepelných izolací je důležité nejprve definovat vlastnosti, které jsou pro správnou funkci a výběr tepelné izolace důležité:

  • tepelná vodivost
  • nasákavost vody
  • paropropustnost
  • reakce na oheň
  • tepelná kapacita
  • zvuková izolační schopnost
  • mechanické vlastnosti a hmotnost
  • cenové porovnání

 

Pokud zhodnotíme výše uvedené vlastnosti izolací komplexně, pak podle našeho názoru je polystyren lepším výběrem tepelné izolace pro kontaktní fasádní zateplovací systémy než izolace z minerální vlny. Minerální vlna má výhodu před EPS pouze u vysokých staveb nad 22 metrů z důvodů požárních požadavků.

Podrobnější informace k tomuto tématu a výsledky našeho porovnání naleznete v článku zde.

 

JUBIZOL Engineering

VSTUPTE
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz