Zateplení vnitřních stěn a stropů

Znáte ten nepříjemný pocit chladu, když se opřete o zeď? Pro případy, kdy nelze použít klasické zateplení, vyvinula firma JUB snadno aplikovatelný systém Thermo, který navozuje pocit tepla a zajišťuje úspory energie. Tepelně izolační barva JUPOL Thermo a vyrovnávací hmota JUBOLIN Thermo obsahují speciální duté plnivo, které snižuje prostup tepla. Povrch plniva odráží teplo, plyn uvnitř tepelně izoluje. Systém Thermo je proto vhodný do prostor, kde se často zdržujeme a kde chceme mít pocit tepla při dotyku s povrchem stěny. Doporučujeme jej především pro stěny orientované na sever, neizolované stěny, pro odstranění menších tepelných mostů, do dětských pokojů ...

Systém Thermo

Doporučená skladba

1x AKRYL Emulze nebo JUKOL Primer – ředit s vodou v poměru 1 : 1

2x JUBOLIN Thermo – v celkové tloušťce max. 3 mm

2x JUPOL Thermo

Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)**

Konstrukce stěny

 

 

 

 

 

cihla + omítky

cihla + omítky + systém

JUB Thermo

beton + omítky

beton + omítky + systém

JUB Thermo

U (W/m2K)

2,02

1,96

3,61

3,43

Úspora na topnou sezónu (v Kč)**

Klima

Konstrukce stěny

 

 

zděná stěna

betonová stěna

Podnebí typické pro středoevropské státy

3.000–3.500 Kč

9.000–10.500 Kč

Výhody systému Thermo*:

  • snižuje náklady na vytápění až o 50 Kč na m2 obvodové stěny za rok*;
  • omezuje kondenzaci vlhkosti a riziko vzniku plísní;
  • navozuje pocit tepla;
  • je vhodný k odstranění menších tepelných mostů;
  • snadno se aplikuje.

Poznámky:

* Vytápění topným olejem (cena v roce 2015), platí pro betonové stěny.
** Při výpočtu úspor nákladů na vytápění se vychází z následujících hodnot:
      - JUBOLIN Thermo: tloušťka vrstvy 2 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,15 W/mK;
      - JUPOL Thermo: tloušťka vrstvy 0,2 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,15 W/mK;
      - plocha 200 m2 obvodové zdi, vytápění topným olejem (cena v roce 2015).

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz