Proč zvolit fasádu JUBIZOL?

 

Uspořte až 40 % energie.

Neizolované či špatně tepelně izolované obytné objekty ztrácejí různými způsoby velké množství tepelné energie. Fasádním pláštěm může unikat 30 až 50 % spotřebované energie. Neizolovaný dům ze sedmdesátých let je stejně neefektivní jako např. osobní automobil se spotřebou 20 litrů paliva na 100 km.

 

Úspory po zateplení se neprojeví pouze v zimě, ale během celého roku, protože v horkých dnech je objekty třeba ochlazovat. Aplikací tepelně izolačního systému JUBIZOL s dostatečnou tloušťkou izolačního materiálu můžeme spotřebu energie na vytápění a chlazení snížit až o 40 %.

 

Vytvořte si optimální podmínky pro bydlení.

Za nejvhodnější podmínky pro bydlení se pokládá teplota mezi 19 a 22 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 až 60 %. Pro zajištění takových podmínek je zapotřebí důkladně izolovat obvodové zdivo. Chybějící nebo nedostatečná izolace objektu je obvykle kompenzována zvýšeným vytápěním, kdy klesá vlhkost vzduchu, ve kterém se současně zvyšuje množství prachu. Dochází k vysušení a podráždění sliznic dýchacích cest, což negativně ovlivňuje náš zdravotní stav. Naopak při nedostatečném vytápění a větrání se vlhkost vzduchu zvyšuje a následkem toho mohou být stěny napadeny plísní. Ty uvolňují do okolního prostředí množství spor, které vdechujeme a jež zapříčiňují onemocnění dýchacích cest.

 

Fasádní tepelně izolační systém JUBIZOL splňuje požadavky na účinnou tepelnou izolaci a zajišťuje optimální podmínky pro bydlení. Všechny naše výrobky se vyznačují vysokou úrovní ekologické šetrnosti.

 

Zvyšte hodnotu svého objektu.

Kvalitně tepelně izolovaný objekt má vyšší tržní hodnotu. Vzhledem k následkům ekonomické krize, úbytku energetických zdrojů ve světě a neustálému růstu cen energií je pochopitelné, že tepelná izolace hraje stále důležitější roli. Díky tepelné izolaci se zvyšuje hodnota nových i starých objektů.

 

V zemích Evropské unie musí mít každá novostavba vystaven „průkaz energetické náročnosti“, v němž je mj. uvedeno zařazení budovy do třídy energetické náročnosti – podobně, jako je tomu u domácích spotřebičů. Čím menší je energetická náročnost objektu, tím vyšší je i jeho tržní hodnota.

 

Šetřete životní prostředí

Tepelná izolace JUBIZOL EPS má ve srovnání s jinými izolačními materiály pro kontaktní fasády velmi nízký ekologický indikátor ΔOI3 vztažený na funkční jednotku 1 m2 (splňující stanovené parametry). Hodnoty jsou srovnatelné s izolacemi rostlinného původu (jako jsou např. dřevovláknité desky) a přibližně dvakrát nižší než u tepelné izolace z minerální vaty. Směrnici pro stanovení tohoto ekologického indikátoru připravil Rakouský institut stavební biologie a ekologie IBO za účelem standardizace výpočtu dopadu budov na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

 

Ekologický indikátor ΔOI3 posuzuje hodnoty tří základních environmentálních dopadů deklarovaných v EPD (environmentální prohlášení o produktu): spotřeba primární energie, potenciál globálního oteplování a potenciál okyselování prostředí. Indikátor nás informuje, jak použití konkrétní vrstvy stavebního materiálu zvýší dopad konstrukce, resp. celé stavby na životní prostředí. Je to vynikající nástroj pro plánování a optimalizaci dopadu staveb na životní prostředí. Čím nižší je ekologický indikátor stavebního materiálu, tím více je vhodné jeho použití z hlediska ochrany životního prostředí.

  

Zajistěte kvalitu a trvanlivost objektu s garancí až 25 let.

Dlouholetým výzkumem a pečlivou kombinací složek tepelně izolačního systému jsme dosáhli maximálních synergických účinků. Pomocí procesů zrychleného stárnutí a tepelnými šoky v klimatických komorách jsme se přesvědčili o dlouhé životnosti systémů JUBIZOL, a to i v nejnáročnějších podmínkách použití. Tepelně izolační systém JUBIZOL představuje dlouhodobou a promyšlenou investici, a proto na něj JUB poskytuje garanci až 25 let.

 

Vylepšete estetický vzhled objektu.

Tepelně izolační systémy JUBIZOL jsou zárukou špičkových řešení v oblasti estetického působení objektů. Vrchní omítky umožňují provádění fasád v hlazené nebo drásané struktuře s různou zrnitostí. Systémy JUBIZOL nabízejí také výběr velkého množství barevných odstínů a zaručují jejich špičkovou stálost. V rámci naší služby JUB Design Studio zhotovujeme barevné studie systémů JUBIZOL – vizuálně působivé, kreativní kombinace odstínů a materiálů. Tepelně izolační systémy JUBIZOL zajišťují vysoce estetický vzhled budov.

 

Dopřejte svému domu trvalou ochranu.

Investice do tepelně izolačního systému JUBIZOL je investicí do účinné a dlouhodobé ochrany vašeho objektu.

 

Je-li tepelná izolace správně provedena, funguje bez ohledu na denní dobu, roční období, klimatické, energetické a další podmínky po celou dobu její životnosti, resp. jejího používání. Ani zvyšování cen energií, snižování zásob energetických zdrojů, poruchy rozvodů, či změny globálního či lokálního klimatu nemohou trvale snížit účinnost aplikované tepelné izolace. Proto je důležité správně zvolit a provést tepelně izolační systém, neboť jen tak může být zajištěna jeho bezpečnost a dlouhodobá funkčnost.

 

JUBIZOL - nabízí vždy více

Pro funkčnost a účinnost tepelně izolačního systému je velmi důležitá kvalita jednotlivých složek, protože každá z nich má svůj význam a ovlivňuje kvalitu celého tepelně izolačního systému.

 

Dodáváme všechny složky našeho tepelně izolačního systému. Pro optimální funkčnost systému se ujistěte, zda jsou všechny komponenty označeny logem JUB JUBIZOL. Volbou zateplovacího systému JUBIZOL získáte výhody, které vám usnadní výběr a montáž našich materiálů.

 

Vytvořili jsme celou řadu aplikací a sestavili tým odborníků – Akademii JUB, kteří vám budou v každém okamžiku k dispozici s odborným poradenstvím a pomohou s praktickou přípravou a řešením případných problémů. Aplikace JUBIZOL Engineering a JUB Design Studio jsou výrazným krokem vpřed v našich službách. Umožní vám potvrdit si hospodárnost, praktičnost a konečný vzhled tepelně izolačního systému ještě před jeho zakoupením.

JUB Design Studio

VSTUPTE

JUBIZOL Engineering

VSTUPTE

Barevný vzorník

PROHLÉDNĚTE SI
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz