Montáž systému JUBIZOL

Fáze montáže systému:

 
0. Výběr izolačního obkladu a příprava objektu

Vlastní montáži předchází výběr vhodného druhu izolačního obkladu. Izolační obklady se mezi sebou liší především pevností, tepelnou vodivostí, hořlavostí a paropropustností. Vybírat můžeme mezi:

 

Specifika použití a montáže šedého grafitového polystyrenu ZDE.

 

Vhodnou tloušťku tepelně izolačního obkladu stanovíme podle přání zákazníka a na základě požadavků norem pro tepelnou ochranu budov. Spodní řadu izolačního obkladu obvykle pokládáme do speciálního hliníkového zakládacího profilu, do styku izolačního obkladu s okenními a dveřními rámy osadíme speciální špaletové profily.

 

Prohlédněte si instruktážní videa JUBIZOL:

1. Lepení izolačního obkladu

Pro lepení izolačního obkladu volíme mezi různými druhy JUBIZOL lepicích malt. JUBIZOL lepicí maltu vybereme podle typu tepelně izolačního obkladu a JUBIZOL systému.

 

Prohlédněte si instruktážní videa JUBIZOL:

2. Dodatečné kotvení izolačního obkladu

Dodatečné kotvení izolačních desek z expandovaného polystyrenu na dosud neomítnutých stěnách není u objektů s výškou do 8 m potřebné. Lamely z minerální vlny dodatečně kotvíme jen v určitých případech, obvykle kotvíme jednu řadu lamel v každém poschodí nebo každou pátou řadu lamel. Ve všech ostatních případech a kombinacích je dodatečné kotvení tepelně izolačního obkladu povinné, provádí se obvykle 6 až 10 plastovými talířovými hmoždinkami na m2.

 

Před nanášením základní omítky zesílíme nároží a svislé hrany špalet objektu rohovými profily z tvrdého plastu. Styky okenních a dveřních rámů s fasádními špaletami osadíme speciálními PVC špaletovými profily, rohy fasádních otvorů vyztužíme diagonálně položenými kusy plastifikované skelné mřížky o rozměrech 50 x 50 cm. Vodorovné hrany špalet nad okny a dveřmi a spodní vodorovné hrany balkónů osadíme v této fázi vhodnými okapními profily.

 

Prohlédněte si instruktážní video JUBIZOL:

3. Základní omítka

Základní omítku tvoří dvě vrstvy vhodné lepící malty (druh vybereme podle typu tepelně izolačního obkladu a JUBIZOL systému). Spodní silnější vrstvu vyztužíme plastifikovanou skelnou mřížkou. Celková tloušťka základní omítky na izolačním obkladu z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu je přibližně 3 mm, na izolačním obkladu z minerální vlny (tvrdé desky nebo lamely) pak 4 až 6 mm, při použití JUBIZOL Ultralight až 8 mm.

 

Prohlédněte si instruktážní video JUBIZOL:

4. Základní nátěr

Před nanášením závěrečné povrchové úpravy – dekorativní omítky – opatříme základní omítku vhodným základním nátěrem. Pro pastovité akrylátové, silikátové a silikonové omítky doporučujeme univerzální JUBIZOL Unigrund, při přípravě povrchu základní omítky tepelně izolačního systému pro jiné dekorativní úpravy vždy dodržujte konkrétní pokyny pro vybranou úpravu.

 

Prohlédněte si instruktážní video JUBIZOL:

5. Aplikace závěrečné povrchové úpravy

Závěrečnou povrchovou úpravou kontaktního tepelně izolačního sytému je ve většině případů některá z tenkovrstvých dekorativních omítek. Pro srážkám více vystavené fasádní povrchy vybíráme více vodoodpudivé silikonové nebo akrylátové dekorativní omítky, vyšší požární bezpečnost fasádního tepelně izolačního systému zajišťují silikátové a minerální dekorativní omítky, pestřejší nabídka barevných odstínů je ve skupině akrylátových a siloxanizovaných omítek, minerální omítky jsou k dispozici pouze v bílé barvě atd. Často ovlivňují výběr také pracovní podmínky v době provádění fasádních prací, podmínky pro silikátové a minerální dekorativní omítky musejí být podstatně příznivější než pro akrylátové a silikonové. Většinu druhů dekorativních omítek nabízíme ve více zrnitostech – vybírat můžeme mezi granulacemi 1,0 / 1,5 / 2,0 a 2,5 mm – s hlazenou nebo drásanou strukturou. Nároží objektu a okenní nebo dveřní otvory můžeme zvýraznit dekorativními fasádními profily nebo jinými dekorativními prvky. Tyto profily a prvky lepíme na základní omítku před nanášením vrchní dekorativní omítky, v případě hladkých fasádních povrchů pak před jejich natíráním.

 

Prohlédněte si instruktážní videa JUBIZOL:

 

 

JUB Design Studio

VSTUPTE

JUBIZOL Engineering

VSTUPTE

Barevný vzorník

PROHLÉDNĚTE SI
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz