Jak vybrat barvu a zorganizovat malování?

Poradíte mi jak správně vybrat malířskou barvu a zorganizovat přípravy malování?

 

ODPOVĚĎ:

 

 1. Nejdříve si promyslete, jaké prostory a povrchy budete chtít malovat a podle toho vyberte vhodnou malířskou barvu.
 2. Následně se rozhodněte, zda vyhledáte profesionálního malíře nebo budete malířské práce zajišťovat svépomocí.

 

1. POMOC S VÝBĚREM MALÍŘSKÝCH BAREV JUPOL - důležité parametry:

Kryvost:

Kryvost je schopnost barvy překrýt při určité tloušťce nátěru skvrnu. Všechny naše barvy jsou klasifikovány ve dvou nejvyšších třídách kryvosti. To znamená, že se vyznačují vysokou krycí schopností. Do nejvyšší třídy (kryvost nad 99,5 %) jsou zařazeny barvy JUPOL BrilliantJUPOL Trend, JUPOL JuniorJUPOL AmikolJUPOL Eco premium.

Vzhled – lesk nebo mat:

Stupeň „lesku“ barvy je věc vkusu, obecně ale platí, že na „matných“ barvách je vidět méně chyb, které mohou vzniknout během malování. Všechny naše barvy s výjimkou barev JUPOL Latex semi matt / satin a JUPOL Block řadíme do kategorie „mat“.

Odolnost proti mokrému oděru – omyvatelnost:

Omyvatelnost je vlastnost barvy, umožňující s minimální ztrátou tloušťky nátěru a bez viditelných škod odstranit mokré skvrny z povrchu barvy. Vybereme-li si omyvatelnou barvu, budeme z ní moci bez větších problémů kuchyňským hadrem a běžnými čisticími prostředky odstraňovat skvrny. Ušetříme tak na dalším malování a zachováme delší dobu pěkný vzhled stěn. Stupeň omyvatelnosti se mezi různými výrobky liší. Do kategorie omyvatelných barev patří JUPOL Latex matt / semi matt / satin, JUPOL Amikol a JUPOL Strong (třída 1),  JUPOL GoldJUPOL Trend, JUPOL Junior, JUPOL SpecialJUPOL BlockJUPOL Eco premium (třída 2), JUPOL BrilliantJUPOL Bio silicateJUPOL Clima control a JUPOL Thermo (třída 3). Barvy JUPOL EkonomikJUPOL ClassicJUPOL Citro a JUPOL Bio vápennou malířskou barvu můžeme bez obav před poškozením otírat suchým hadrem.

Paropropustnost:

Paropropustnost je schopnost suchého nátěru propouštět vodní páru. Výrobky z rodiny JUPOL jsou dobře paropropustné, laicky řečeno, dobře „dýchájí“. JUPOL EkonomikJUPOL Classic, JUPOL CitroJUPOL Bio vápenná malířská barva, JUPOL Bio silicate a JUPOL Clima control dokonce tak dobře, že jsou vhodné na sanační systémy v interiéru.

Zdravotní nezávadnost – obsah těkavých organických látek (VOC):

Těkavé organické látky jsou organická rozpouštědla, která se uvolňují při vysychání barvy do vzduchu a mají negativní vliv na naše zdraví. Naše vývojové oddělení dlouhodobě pečuje o to, aby všechny vnitřní barvy JUB obsahovaly méně než 0,1g/L VOC, což je hluboko pod nejnižší hranicí povolenou EU.

 

Seznámili jsme vás s hlavními parametry, které jsou důležité pro výběr vnitřních barev. Věříme, že nyní pro vás bude rozhodnutí, jaký typ barvy zvolit, mnohem snadnější. Pokud jde o volbu barevných odstínů pro vaše místnosti, pomůže vám aplikace JUB Design Studio, která umožňuje vizualizaci odstínů a struktury povrchů v interiéru nebo na fasádě. Zveme vás k další návštěvě našich internetových stránek www.jub.cz.

 

2.1. POMOC PŘI VYHLEDÁNÍ PROFESIONÁLNÍHO MALÍŘE (zhotovitele díla):

Při výběru malíře, který se ujme vymalování vašeho bytu, musíte být velmi pozorní, abyste nemuseli zaplatit příliš mnoho za výsledek, s kterým nebudete úplně spokojeni.

Základní pravidla, kterých je třeba dbát:
 • Dobře si prověřte možnosti výběru řemeslníků ve vašem okolí. Výhodou je, když má dodavatel dobrá doporučení, je vyškolen pro práci s výrobky JUB a je členem profesního sdružení Cech malířů a lakýrníků ČR.
 • Když jste vybrali dodavatele, buďte obezřetní, navrhne-li vám záměnu materiálů – může mít za cíl pouze snížení svých materiálových nákladů! Před zahájením prací je dobré prověřit, zda se ceny jiných nabídek za obdobné služby příliš neliší.
 • Práce neplaťte, dokud s nimi nejste zcela spokojeni. Na všechny vícepráce požadujte předem rozpočet.
 • V případě, že se rozhodujete natřít fasádu, doporučujeme sladit váš barevný odstín s okolními objekty. Všechna potřebná povolení si zajistěte ještě před objednáním materiálu.

 

2.2. POMOC PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PRACÍ SVÉPOMOCÍ:

Co uděláme před zahájením prací?
 • Prověřte, zda není nutné před malováním provést ještě nějaké jiné práce (elektro, vodovodní a jiné instalace).
 • Udělejte si plán práce a soupis potřebného materiálu.
 • Prověřte, zda vám doma nezbyla pro zamýšlené práce část potřebného materiálu z minulosti (zkontrolujte dobu použitelnosti, množství, odstín, apod.).
 • Zajistěte nákup potřebného materiálu - malířských barev a nářadí - využijte naše ověřené partnery ze sítě JUMIX center.
 • Malovanou místnost je nejlepší zcela vyklidit, jinak je nutné všechno vybavení co nejlépe zakrýt fólií nebo novinovým papírem. Co nejvíce místnost větrejte.
 • Odstraňte všechny šrouby, hřebíky a skoby, které vyčnívají ze stěny. Zajistěte demontáž krytů vypínačů a zásuvek tak, aby bylo možno stěny vymalovat i pod nimi (práce by měla provádět odborně způsobilá osoba).
 • Budete-li pro malbu potřebovat více než jedno vědro barvy, doporučujeme smíchat veškerou barvu v jedné větší nádobě, abyste dosáhli stejnoměrně barevného odstínu.
 • V případě, že budete na povrch stěn lepit tapety, dokončete nejdříve malbu sousedních stěn a počkejte, až nanesená barva důkladně proschne.
Upozornění k případným reklamacím malířských barev:

Jako kupující jste před aplikací zakoupeného výrobku povinni prověřit, zda má odpovídající barevný odstín a strukturu. Zjistíte-li vadu výrobku, zabraňte jeho použití a informujte ihned prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je v takovém případě povinen nabídnout vám přiměřenou slevu, odstranění vady (např. úpravu odstínu) nebo výměnu vadného výrobku za bezvadný. Reklamace barevného odstínu nebo struktury, které jsou uplatněny po aplikaci výrobku, není prodejce povinen uznat. Reklamaci množství a zjevných vad (poškozený obal, prošlá doba trvanlivosti, apod.) musíte uplatnit ihned po převzetí zboží.

Příprava malířské barvy:

Barvu připravíme v souladu s návodem k použití. Můžeme ji natónovat sami speciálními tónovacími prostředky DIPI Super color, příp. DIPI Koncentrat nebo ji koupíme již hotovou ve zvoleném barevném odstínu. Pokud se spokojíme s pastelovými odstíny, můžeme použít JUPOL ClassicJUPOL Junior, JUPOL Special, JUPOL Citro, JUPOL Amikol, JUPOL Block, JUPOL Strong, JUPOL Bio silicate, JUPOL Clima control, JUPOL Thermo, jestliže požadujeme také intenzivní odstíny, musíme použít JUPOL GoldJUPOL BrilliantJUPOL Trend nebo JUPOL Latex matt / semi matt / satin. Při klasickém malování nanášíme barvu vždy ve dvou vrstvách, barvy JUPOL Brilliant, JUPOL Trend, JUPOL Junior a JUPOL Eco premium pouze v jedné vrstvě. Pokud vybíráte barvy a nejste si zcela jisti, který odstín a druh barvy zvolit, využijte poradenské služby JUB nebo hledejte pomoc v příslušné literatuře. Všechny barvy se totiž nehodí na všechny podklady a hlavně – některé barvy nelze tónovat do všech požadovaných odstínů.

Co budete kromě barvy potřebovat?

K natírání používáme různé malířské válečky, štětce nebo můžeme barvy také stříkat. Některé druhy barev mají specifické vlastnosti, takže nevystačíme s obecnými malířskými zásadami. Proto si před malováním ověřte v návodu na obalu, které malířské nářadí je pro nanášení výrobku vhodné. Dobrá příprava vám rozhodně pomůže při provádění díla a povede k rychle a kvalitně odvedené práci, stejně tak i k vaší spokojenosti po jejím dokončení.Velmi nepříjemné je, chcete-li pokračovat v další fázi díla a chybí vám materiál nebo nemáte to správné nářadí (může se to stát v době, kdy mají v obchodě zavřeno, což vás ještě více rozzlobí). Proto je nutné v první řadě myslet právě na materiálové zabezpečení prací a těmto problémům předcházet.

Malířské nářadí

Materiál a pomůcky pro zakrývání

Ochranné pracovní prostředky

váleček

zakrývací fólie

obuv s neklouzavou podešví

stírací mřížka

karton

pracovní oděv

štětec

novinový papír

pracovní rukavice

malířská špachtle

papírová zakrývací páska

ochranné brýle

nerezové hladítko

štafle

ochranná rouška (při použití stříkací techniky)

vědro pro přípravu barvy

odlamovací nůž

 

míchadlo k promíchání barvy

nůžky na zakrývací pásku

 

 

šroubovák pro demontáž krytů vypínačů a zásuvek

 

Fáze malování:
 • Děti a domácí zvířata se nesmějí zdržovat v prostoru malování.
 • Při malování stropů je třeba používat ochranné brýle.
 • Pokud přerušíte práci, vždy zakryjte nádobu víkem, abyste zabránili vysychání barvy. Zároveň tak předejtete nebezpečí rozlití barvy při případném převržení nádoby.
 • Větší plochy stěn vždy malujte barvami na vodní bázi.
 • Při malování používejte pracovní oděv, který se dá snadno vyprat (nevhodný je např. vlněný oděv).
 • Barvu, která již byla v minulosti používaná, při novém otevření přelijte přes řídkou tkaninu, abyste odfiltrovali případné kousky ztvrdlé barvy nebo nečistoty.
 • Během práce čistěte nářadí, abyste na malovanou stěnu nezanesli nečistoty.

Stručný návod k malování vašeho pokoje, bytu či domu naleznete ve filmu Jak správně malovat.

Dokončovací práce po malování:
 • Při použití rozpouštědlových barev po dokončení práce očistěte nářadí v prostředcích, které jsou uvedeny v návodu výrobce. U barev vyrobených na vodní bázi se obvykle požaduje pouze umytí nářadí ve vodě.
 • Pokud se barva nanáší technikou stříkání, je při mytí vzduchové pistole, resp. celého systému potřeba důsledně dodržovat návod výrobce.
 • Štětec po vyprání zabalte do novinového papíru, aby se rychleji vysušil. Poté ho položte nebo pověste tak, aby nedocházelo k jeho deformaci. Pokud jste při malování používali barvu na vodní bázi, můžete štětec po použití namočit do nádoby s vodou.
 • Válečky po vyprání pověste, aby dobře vyschly a nedocházelo k jejich deformaci.
 • Především plechové nádoby s barvou po použití uzavírejte následujícím způsobem. Přikryjte nádobu víkem a položte na něj dřevěnou desku, na kterou po obvodu nádoby s citem udeřte. Nedojde tak k poškození okraje plechové nádoby ani víka. Pak uzavřenou nádobu na několik sekund obráťte víkem dolů, aby se namočilo, čímž se sníží riziko povrchového zasychání barvy v nádobě pro případ jejího dalšího použití.
 • Po každém malování je třeba všechny potřísněné povrchy co nejdříve očistit. Velmi důležité je, abyste natřené povrchy mechanicky nezatěžovali a barva mohla dostatečně proschnout. Určité typy barev mohou schnout až jeden měsíc. Na místech, kde nemá k barvě přístup denní světlo, nedochází k polymerizaci barvy a proces schnutí je tak zpomalen.
 • Zbytky barev obvykle likvidujeme, zvlášť pokud se jedná o malá množství. Je však potřeba držet se postupu nakládání s odpady, uvedeného na obalu nebo v příslušném bezpečnostním listu. Zbylou barvu nevylévejte do odpadu!
 • Pokud si přejete zbytek barvy uschovat, má to smysl pouze v případech, kdy barva není naředěna a kdy můžeme zajistit vhodné skladovací podmínky.
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz