Technologicko vývojové centrum JUB

Vznik

Technologicko vývojové centrum JUB d.o.o. (zkráceně TRC JUB) bylo založeno 1. 1. 2008 v souvislosti s reorganizací společnosti JUB. Vzniklo z vývojového oddělení společnosti JUB d.d. a dnes je pod křídly výrobní společnosti JUB d.o.o.

 

Centrum zaměstnává několik desítek převážně mladých odborníků přírodních věd, zejména z oblasti chemie a stavebnictví, od techniků a inženýrů až po magistry a doktory.

Poslání a činnosti

Posláním TRC JUB je "Vytvářet inovativní, energeticky úsporné a k životnímu prostředí i spotřebiteli šetrné výrobky a technologie pro ochranu, obnovu a údržbu staveb."

 

Hlavním úkolem centra je vývoj produktů a technologií pro povrchové úpravy ve stavebnictví a odborná příprava a vzdělávání v této oblasti, a to jak pro potřeby Skupiny JUB, tak pro externí partnery.

 

V JUB TRC také pracuje JUB Akademie s moderně vybavenými prostory. Pro školení a vzdělávání máme k dispozícii výukové centrum a demonstrační objekt, kde můžeme prezentovat kompletní nabídku našich výrobků, jejich správnou aplikaci, včetně provedení nejnáročnějších stavebních detailů.

Udržitelnost a inovace

Objekt je energeticky vysoce účinný, neboť je postaven v souladu se všemi požadavky na energeticky úsporné budovy. Pro vytápění a chlazení je použito tepelné čerpadlo, které využívá energii podzemní vody. Ostatní energetické potřeby objektu pak zajišťuje fotovoltaická elektrárna, která je umístěná na střeše budovy. Objekt také sám vyrábí demineralizovanou vodu a má vlastní meteorologickou stanici.

 

Fasádní polygon

Výjimečné technologické využití má »výzkumný fasádní polygon« s 16 testovacími buňkami na jižní fasádě objektu TRC. Jedná se o v Evropě unikátní laboratoř pro studium fasádních systémů. Polygon umožňuje pomocí vestavěných systémů on-line měření teplotních toků skrz zkoumané fasádní systémy, měření napěťových stavů, difuze vodní páry, kondenzace páry a dalších stavebně-fyzikálních parametrů. Na základě těchto výzkumů a měření je možné správně dimenzovat jednotlivé vrstvy nových fasádních systémů, kotvících a jiných prvků na fasádě, detaily styků fasádních systémů s okeními a dveřními otvory, apod. Je také základem pro vývoj zcela nových fasádních systémů, které budou mít vedle izolační a estetické funkce, také aktivní úlohu při zajišťování energetické účinnosti objektu jako celku.

 

Klimatické komory

Mimořádně významnými prvky centra jsou velkoryse dimenzované klimatické komory. V nich můžeme prověřovat vlastnosti výrobků v libovolných mikroklimatických podmínkách, nezávisle na vnějším prostředí a můžeme vytvářet podmínky jejich zrychleného stárnutí. Máme možnost volit a udržovat teploty v rozmezí -40° až +70 °C, relativní vlhkost mezi 10 % až 95 %, vítr o rychlosti až 100 km/h, déšťové srážky a přímé sluneční záření. To nám pomáhá při vývoji vysoce kvalitních výrobků, se snadnou aplikací a dlouhou životností, které se osvědčují nejen v průměrných středoevropských klimatických podmínkách, ale také v extrémním mrazu ruského dálného východu a na horkém řeckém a italském jihu.

 

Vývojové laboratoře

Moderní vývojové laboratoře zaujímají téměř polovinu budovy a jsou umístěné ve druhém a třetím podlaží. Jsou navrženy podle nejnovějších evropských směrnic a nabízejí kvalitní podmínky pro vývoj inovativních, ekologických a energeticky účinných materiálů. Vývojoví inženýři mají při práci k dispozici špičkové technologické vybavení v oblasti reologie, analytiky, barevné metrologie, testování vlivu klimatické zátěže, antikorozivní ochrany, apod. Novinkou je také vlastní laboratoř pro mikrobiologické rozbory. Toto zázemí umožňuje rychlý a kvalitní vývoj v oblasti vnitřních a fasádních nátěrů, dekorativních omítek, nátěrů na dřevo a kov, vlastních pigmentových past, práškových a dalších výrobků.

 

Demonstrační objekt

Naší specialitou je demonstrační objekt na otočném základu, který obsahuje všechny součásti a detaily typického rodinného domu. Je dvoupatrový, z jedné strany otevřený. Objekt je možné pozorovat ze všech stran v přízemí a z přilehlé galerie v 1. patře TRC. Je také možná detailní prohlídka vnitřních částí domu a po vnitřním schodišti lze vyjít do jeho patra. Na domě předvádíme celou širokou paletu materiálů JUB a jejich správné zabudování ve všech důležitých detailech, jak při obnově objektů, tak při novostavbách.

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz