Spárovací hmoty

AKRINOL Fugalux

AKRINOL Fugalux

AKRINOL Fugalux

Vysoce kvalitní spárovací hmota CG2AW

AKRINOL Fugamix

AKRINOL Fugamix

AKRINOL Fugamix

Vysoce elastická disperzní spárovací hmota DG2AW S2

Návod na provádění hydroizolace systémem HYDROSOL
Návod na provádění hydroizolace systémem HYDROSOL
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz