Sanace fasády po povodních

Jak sanovat zateplenou fasádu po povodních? Trápí nás především znečištění fasády, jinak se fasáda jeví nepoškozená.

 

ODPOVĚĎ:

 

Způsob sanace zateplených fasádních povrchů, které byly poškozené během povodní, závisí na druhu podkladu a intenzitě poškození.

Stěnové plochy, které nebyly nadměrně znečištěny vylitým topným olejem či jinými nebezpečnými látkami, uvedeme poměrně snadno do stavu před povodní, pokud byl fasádní systém proveden pomocí materiálů, které neabsorbují vodu.

  1. Zasažené povrchy nejdříve důkladně očistit teplou vodou s desinfekčním prostředkem (dle potřeby skvrny odstranit měkkým kartáčem) a opláchnout proudem čisté vody.
  2. Nechat fasádu co nejdéle schnout, aby její vlhkost klesla pod 5 %.
  3. Na čistý a suchý povrch nanést základní nátěr JUKOL Primer nebo SILICONE Primer.
  4. Ve dvou vrstvách nanést mikroarmovanou fasádní barvu REVITALCOLOR nebo SILICONECOLOR.

Fasádní tepelně izolační systém na bázi minerální vaty je třeba odstranit do výšky minimálně 20 cm nad hladinu povodňové vody a nahradit ho novým systémem JUBIZOL na bázi málo nasákavého izolantu (např. expandovaný nebo extrudovaný polystyren). Pokud má taková fasáda podezdívku provedenou z extrudovaného nebo soklového polystyrenu, neodstraňujeme ji, ale pouze vyměníme promočený obklad z minerální vaty nad ní. Poškozenou část fasády odřízneme kotoučovou pilou nebo úhlovou bruskou a na uvolněné místo aplikujeme standardním postupem nový tepelně izolační systém - montáž zde. Spáru mezi novým a původním tepelně izolačním systémem vyplníme trvale elastickým tmelem JUBOFLEX MS flex.

Pokud bychom chtěli již ve fázi zateplování zajistit účinnou prevenci proti budoucímu poškození fasády při povodních, musíme nanést pod dekorativní omítku vodotěsnou hmotu HYDROSOL Superflex a zajistit její správné napojení na svislou izolaci objektu. Jedná se o náročnější postup, který vyžaduje individuální posouzení každého jednotlivého případu.

JUB Design Studio

VSTUPTE

Barevný vzorník

PROHLÉDNĚTE SI
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz