Ochrana betonu

Beton je jedním z nejpoužívanějších materiálů ve stavebnictví. Používá se při výstavbě dopravní infrastruktury, stejně jako při výstavbě obytných objektů. K rozšíření používání betonu napomohly jeho hlavní přednosti, jako jsou dlouhá životnost, dobré fyzi­kální a mechanické vlastnosti a snadná zpracovatelnost.

V moderní architektuře je beton velmi oblíbený i jako pohledová vrstva – působí totiž velmi esteticky. K dispozici je v různých podobách, s rozmanitou strukturou a v různých barvách. Chceme-li dlouhodobě zachovat funkčnost a vzhled betonu, musíme také beton vhodně chránit a ošetřovat.

Mnohé betonové povrchy začnou časem vykazovat viditelné znaky degradace, která může být následkem přípravy, způsobu realizace a zrání betonu nebo zatížení z okolí.

Pomocí vhodných materiálů na ochranu a sanaci můžeme betonové povrchy dodatečně chránit. V nabídce JUB je několik řešení ochrany betonových povrchů, nejznámější je zcela jistě nátěr TAKRIL.

I beton potřebuje ochranu značky JUB
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz