Obnova starého včelího úlu

Rozhodli jste se pro renovaci povrchové úpravy starého včelího úlu vystaveného nejrůznějším povětrnostním vlivům?

Protože barevné nátěry na dřevěném podkladu jsou již zčásti popraskané nebo zničené, musí se odstranit a nahradit novými. Proces renovace provedeme ve třech krocích:

  1. Příprava podkladu
  2. Základní nátěr
  3. Vrchní nátěr
 

1. Příprava podkladu

  • Staré, popraskané a odlupující se nátěry odstraníme hrubým broušením (doporučujeme použít smirkový papír zrnitosti 80 až 120) nebo opálením.
  • Následuje jemné zbroušení očištěných ploch. Doporučujeme k tomu smirkový papír se zrnitostí 150 až 220.
  • Staré nátěry, které nejsou popraskané a neodlupují se, pouze jemně zbrousíme (doporučujeme použit smirkový papír zrnitosti 120 až 180).
  • Před nátěrem z podkladu odstraníme případné mastnoty, zbytky pryskyřice a jiné nečistoty. Použijeme nitroředidlo nebo jiný speciální prostředek a necháme dobře vyschnout. Poté otřeme všechny plochy suchým bavlněným hadříkem.
  • Případné vady - praskliny, prohlubně, rýhy apod. vyspravíme tmelem na dřevo JUBIN Akrilin.
  • Před nanášením základního nátěru by měl být podklad pevný, suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, mastnot a jiných nečistot.

      

 

2. Základní nátěr

V případě použití vrchního krycího nátěru JUBIN Decor Universal použijeme základní nátěr JUBIN Decor primer, který před aplikací dobře rozmícháme a dle potřeby do 5 % naředíme vodou. Pokud nátěr nanášíme stříkáním (nebo pro první nátěr v podmínkách rychlého schnutí), ředíme jej více, ne však více než z 10 %, protože kryvost nátěru a schopnost blokovat tanin a další látky, které se snadno a rychle rozpouštějí ve vodě, ředěním významně klesá. JUBIN Decor Primer nanášíme štětcem, malířským válečkem nebo stříkáním, zpravidla v jedné vrstvě, na tvrdé dřevo s vysokým obsahem taninu (dub, kaštan apod.), na sukovité a měkké dřevo ve dvou vrstvách. Z důvodu rychlého schnutí doporučujeme nanášet barvu v pruzích bez přerušení. Případné kapky ihned roztíráme, aby nezaschly. Druhou vrstvu lehce zbrousíme jemným smirkovým papírem, abychom strhli zvednutá dřevěná vlákna. Pokud JUBIN Decor Primer nanášíme pouze v jedné vrstvě, broušení vynecháme a podle potřeby zbrousíme první vrstvu vrchního krycího nátěru JUBIN Decor Universal.

    

 

3. Vrchní nátěr

3.1.    Krycí nátěr

Použijeme barvu JUBIN Decor universal, kterou před aplikací dobře rozmícháme a dle potřeby do 5 % naředíme vodou. Pokud nátěr nanášíme stříkáním (nebo pro první nátěr v podmínkách rychlého schnutí), ředíme jej i více, ne však více než z 10 %, protože kryvost barvy ředěním významně klesá. Barvu nanášíme ve dvou vrstvách na suchý a čistý povrch štětcem, vhodným malířským válečkem nebo stříkáním. Z důvodu rychlého schnutí doporučujeme nanášet barvu v pruzích bez přerušení. Případné kapky ihned roztíráme, aby nezaschly. Nedoporučujeme jakékoli „úpravy“ barvy během natírání (dodatečné tónování, ředění apod.). Množství barvy, které budeme potřebovat k natření jednotlivých ploch, spočteme podle velikosti ploch a údajů o průměrné spotřebě. Ve specifických případech spotřebu určíme zkušebním nátěrem na dostatečně velké testovací ploše.

  

 

3.2.    Lazury

Použijeme JUBIN Lasur, který před aplikací dobře rozmícháme a dle potřeby do 5 % naředíme vodou. Pokud nátěr nanášíme stříkáním (nebo pro první nátěr v podmínkách rychlého schnutí), ředíme jej i více, ne však více než z 10 %, protože kryvost nátěru ředěním významně klesá. JUBIN Lasur nanášíme ve dvou vrstvách přímo na suchý a čistý povrch štětcem, vhodným malířským válečkem nebo stříkáním. Z důvodu rychlého schnutí doporučujeme nanášet barvu v pruzích bez přerušení. Případné kapky ihned roztíráme, aby nezaschly. V případě potřeby natřenou plochu před nanesením druhé vrstvy lehce zbrousíme jemným smirkovým papírem, abychom strhli zvednutá dřevěná vlákna. Nedoporučujeme jakékoli „úpravy“ barvy během natírání (dodatečné tónování, ředění apod.). Množství barev, které budeme potřebovat k natření jednotlivých ploch, spočteme podle velikosti ploch a údajů o průměrné spotřebě. Ve specifických případech spotřebu určíme zkušebním nátěrem na dostatečně velké testovací ploše.

     

 

Konečný vzhled

 

 

Povětrnostní podmínky a čištění nářadí

Natíráme pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek: optimální teplota vzduchu a podkladu je mezi +10 °C a +25 °C, vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Při venkovních pracích povrchy během natírání a schnutí barevného filmu chráníme před silnějším slunečním zářením a větrem. Avšak ani na takto chráněných plochách nedoporučujeme pracovat za deště, mlhy a silného větru (≥ 30 km/h). U nátěrů na vodní bázi nářadí ihned po použití důkladně omyjeme vodou. Nepoužitý neředěný nátěr v dobře uzavřeném obalu uložíme pro případné opravy nebo pozdější použití.

 

Údržba a obnova natřených povrchů

Natřené povrchy nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Usazený prach a jiné volné nečistoty lze omést, vysát nebo omýt proudem vody. Zachycený prach a trvalejší nečistoty odstraníme měkkým hadrem nebo houbou namočenou v roztoku běžných čisticích prostředků pro domácnost. Povrchy, z nichž není možné nečistoty nebo skvrny uvedeným způsobem odstranit, opatříme dvěma vrstvami renovačního nátěru. Základní nátěr obvykle není potřebný.

 

Nátěry na dřevo JUBIN na vodní bázi jsou ekologicky šetrnější než nátěry na bázi rozpouštědel, což dokazují nízké hodnoty těkavých organických látek. Výrobky svými vlastnostmi splňují podmínky norem EN 71-3 a EN 71-9 o bezpečnosti hraček a jsou testované pro kontakt s potravinami.

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz