Příprava podkladu

ALGICIDE Plus

ALGICIDE Plus

ALGICIDE Plus

Prostředek na ničení řas a plísní na zdivu

AKRYL Emulze

AKRYL Emulze

AKRYL Emulze

Akrylátový základní nátěr a plastifikátor

JUKOL Primer

JUKOL Primer

JUKOL Primer

Hloubkový základní nátěr

REVITAL Primer

REVITAL Primer

REVITAL Primer

Mikroarmovaný egalizační základní nátěr

VEZAKRIL Primer

VEZAKRIL Primer

VEZAKRIL Primer

Hrubý základní nátěr

AKRINOL Super grip

AKRINOL Super grip

AKRINOL Super grip

Základní nátěr na hladké a nesavé podklady

SILICONE Primer

SILICONE Primer

SILICONE Primer

Silikonový základní nátěr

SILICATE Primer

SILICATE Primer

SILICATE Primer

Silikátový základní nátěr

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

Univerzální základní nátěr pod dekorativní omítky

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

Silnovrstvý fasádní stěrkový tmel

JUBOFLEX MS Flex

JUBOFLEX MS Flex

JUBOFLEX MS Flex

MS polymer těsnicí a lepicí hmota

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz