Sanace betonu

JUBOSAN C110

JUBOSAN C110

JUBOSAN C110

Antikorozní adhezní malta

JUBOSAN C120

JUBOSAN C120

JUBOSAN C120

Hrubá reprofilační malta

JUBOSAN C130

JUBOSAN C130

JUBOSAN C130

Stěrkový tmel na beton

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz