Koupelny a sanitární prostory

V koupelnách a sanitárních prostorách je neustále přítomna voda, proto je nutné zajistit jejich vhodnou hydroizolaci. Předejdete tím budoucím problémům způsobených pronikáním vody a nákladným opravám. S dodatečnou vrstvou hydroizolace je však nutné počítat již ve fázi plánování stavebních prací, protože hydroizolace zvětší o několik mm celkovou tloušťku podkladní vrstvy (v závislosti na zvoleném řešení).

Systém HYDROSOL nabízí účinné řešení pro dlouhodobou hydroizolaci koupelen a sanitárních prostor.

Složky systému:

Fáze

Výrobek

0

Podle potřeby vyrovnání a vyspádování podlahy

1

Základní nátěr (cementové alebo vápenocementové podklady): JUKOL Primer

2

Hydroizolace: 1. vrstva HYDROSOL Elastic – nátěr štětcem (při použití HYDROSOLu Superflex se tato vrstva vynechává)

3

Hydroizolace rohů a prostupů: HYDROSOL těsnicí rohová páska, vnitřní rohové prvky, vnější rohové prvky, manžety

4

Hydroizolace: 2. vrstva HYDROSOL Elastic nebo 1. vrstva HYDROSOL Superflex + JUBIZOL výztužná mřížka (podlahy)

5

Hydroizolace: 3. vrstva HYDROSOL Elastic nebo 2. vrstva HYDROSOL Superflex

6

Lepení keramiky: AKRINOL Flex

7

Spárování: AKRINOL Fugalux nebo AKRINOL Fugamix

Utěsnění rohových spár a míst styku různých materiálů: JUBOFLEX Silicone nebo JUBOFLEX MS Flex

Uvedená systémová řešení mají pouze informativní charakter. Požadujete-li více informací nebo systémové řešení konkrétního případu, obraťte se na regionálně příslušného technického a obchodního poradce JUB.
Vyberte z nabídky Balkony a terasy
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz