DECOR Versus (Marmorin)

Technikou VERSUS získáme atraktivní vzhled povrchu se stejnoměrně rozmístěnými svislými brázdami, které jsou vyplněné metalickým Glamourem. Výsledný efekt můžeme přirovnat ke stromové kůře nebo patině, která vznikne na dřevěných površích působením povětrnostních vlivů.

Technika DECOR Versus
DECOR Versus
Příprava a postup aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

  1. Podklad: pevný, suchý, bez mastných skvrn a jiných nečistot.
  2. Vyrovnání: tmelem JUBOLIN v tenké vrstvě. Zaschlý povrch zbrousíme, prach ometeme. Postup dle potřeby opakujeme.
  3. Penetrace: AKRYL Emulze : voda (1 : 1).

 

POSTUP APLIKACE

postopek izdelave

Nanesení Marmorinu:

benátským hladítkem. Šířka nanášené plochy ~0,5 m. Tloušťka vrstvy 2 - 3 mm.

Vytvoření struktury:

svislými tahy dekoračním kartáčem ihned po nanesení Marmorinu. Začneme na levém kraji a pokračujeme směrem doprava. Dekorační kartáč držíme vodorovně, tahy provádíme svisle dolů, bez přerušení, s překrytím okrajů. Pokud se Marmorin dostane mezi plastové štětiny, očistíme kartáč oklepáním, příp. jej umyjeme vodou a vysušíme.

Nanesení Glamouru:

svislými tahy štětcem na zcela suchý povrch (cca po 24 hodinách).

Závěrečná úprava:

ještě mokrý Glamour setřeme z vystupujících částí povrchu svislými tahy benátským hladítkem. Úhel mezi hladítkem a povrchem by měl být > 45°.

Nářadí a materiál

NÁŘADÍ

  • příprava podkladu: nerezové hladítko, nerezová špachtle, bruska, brusný papír 120 - 150, malířský váleček
  • nerezové benátské hladítko (se zaoblenými rohy)
  • dekorační kartáč
  • štětec

 

MATERIÁL

JUB Design Studio

VSTUPTE

Barevný vzorník

PROHLÉDNĚTE SI
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz