Ochrana soklu

Popis problému / řešení

Nejčastěji používaný systém – postupy a výrobky

Ochrana soklu

Zateplení: fasádní systém JUBIZOL s izolačními deskami ze soklového nebo extrudovaného polystyrenu přetažený pod úroveň terénu do celé hloubky základů, není-li to možné, pak min. do hloubky 30 cm pod úroveň terénu

 

Hydroizolace: 1x HYDROSOL Classic

 

Základní nátěr: 1x JUBIZOL Unigrund

 

Dekorativní omítka: JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium

Systémová řešení mají pouze informativní charakter. Požadujete-li více informací nebo systémové řešení konkrétního případu, obraťte se na regionálně příslušného technického a obchodního poradce JUB.

JUB Design Studio

VSTUPTE
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz