Příprava podkladu

JUKOL Primer

JUKOL Primer

JUKOL Primer

Hloubkový základní nátěr

JUBOGLET Strong

JUBOGLET Strong

JUBOGLET Strong

Dvousložkový fasádní stěrkový tmel

JUBOFLEX MS Flex

JUBOFLEX MS Flex

JUBOFLEX MS Flex

MS polymer těsnicí a lepicí hmota

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz