CECH MALÍŘŮ

Jsme váženými partnery Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR (CMLT) a materiálně podporujeme vybrané školy spolupracující s CMLT.

Kontaktní osoba:
Pavel Žatečka
generální sekretář

T: 777 020 403
E: info@cechmal.cz
I: www.cechmal.cz

 

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz