RANIT

V našich zateplovacích systémech JUBIZOL certifikovaných podle ETAG 004 používáme kvalitní šroubovací hmoždinky a další příslušenství značky RANIT. Doporučujeme i nové inovativní systémové řešení uložení parapetů PARA-ROCK. Jedná se o parapetní systém pro okna montovaná na vnější líc obvodového zdiva nebo předsazenou montáží do ostění tvořeného ETICS. Systém PARA-ROCK je spolehlivým a řemeslným napojením parapetů na ostění a rám okna.

Kontaktní osoba:

Věra Šmolová

T: 601 303 604

E: vera.smolova@ranit-cz.cz

I: www.ranit-cz.cz

 

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz