Jak předcházet vzniku a růstu plísní v interiéru

Pro úspěšné předcházení vzniku a růstu plísní v interiéru

 • bezodkladně řešte případné havárie rozvodů vody a odpadů

 • zajistěte odborné odstranění vad a poruch stavební konstrukce

 • dbejte níže uvedených zásad užívání stavby – jde o nejlepší způsob prevence plísní!

 • zvažte investici do zlepšení tepelně izolačních vlastností obálky budovy – odstranění tepelných mostů, provedení dílčího nebo celkového zateplení

 • v případě nutnosti můžete zajistit parametry vnitřního vzduchu instalací vzduchotechniky

Zásady užívání stavby z pohledu prevence výskytu plísní:

 • zajistěte dostatečné topení pro omezení kondenzace – v obytných místnostech udržujte dlouhodobě teplotu vždy alespoň 18 až 22 °C (teplý vzduch pojme více vlhkosti)

 • zajistěte dostatečné větrání kvůli snížení vlhkosti – několikrát denně otevřete dokořán všechna okna a dveře na 5 až 10 minut, optimální hodnota relativní vlhkosti vzduchu se pro obytné místnosti pohybuje v rozmezí 40 až 60 %

 • při vaření, sprchování, koupání, praní a jiné produkci vlhkosti používejte ventilátor nebo větrejte, pro sušení prádla je vhodná kondenzační sušička

 • nepřelévejte zbytečně pěstované pokojové květiny, zakrývejte akvárium, případnou rozlitou vodu ihned vysušte

 • rozměrný nábytek neumisťujte těsně k obvodovým stěnám ani do jejich koutů

 • sledujte parametry vzduchu za pomoci pokojového měřiče teploty, vlhkosti a koncentrace CO2

 • nedaří-li se vám jinými prostředky udržovat relativní vlhkost vzduchu dlouhodobě do 65 %, používejte odvlhčovač

 • pravidelně kontrolujte ohrožená místa a případnou plíseň co nejdříve odstraňte!

 

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz