Projevy biotického napadení, jeho negativní působení, rizikové faktory

Pozorujete na stěnách nebo na stropě vašeho bytu plíseň? Vše obvykle začíná nevinně: nejprve se na stěně objeví malá a nevýrazná šedočerná skvrnka. Ta se pomalu zvětšuje až do té doby, než se z ní stane velká, dobře viditelná tmavá mapa způsobená biotickým napadením. Jeho původci jsou součástí přírody již po miliony let a imunní proti jejich působení nejsou ani povrchy stavebních konstrukcí.

Plísně jsou rozmanité druhy mikroskopických vláknitých hub, které získávají živiny absorpcí z organické hmoty v okolním prostředí a nepotřebují ke svému růstu světlo. Objevují se prakticky všude tam, kde je k dispozici organická hmota (stačí jen ve stopovém množství) a dostatek vlhkosti. Vytvářejí sítě vzájemně propojených vláken, tzv. podhoubí. Plísně se šíří rozrůstáním podhoubí a uvolňováním výtrusů (spór), které se prouděním vzduchu mohou přenášet na velké vzdálenosti. Spóry dokáží přežít i velice nepříznivé podmínky, na vhodném místě pak vyklíčí a vytvoří podhoubí.

Zřetelné porosty plísní v interiéru jsou vždy doprovázeny vysokou koncentrací spór v ovzduší. Takové prostředí může u lidí způsobovat alergie a mykotická onemocnění, plísněmi produkované těkavé toxické látky pak mohou vést k podráždění očí a pokožky, bolestem hlavy, poškození sliznic dýchacích cest apod. Z tohoto důvodu je viditelný výskyt plísní na povrchu stěn a stropů v domácnostech a pobytových místnostech nepřípustný. Pro vnitřní prostředí budov v sektoru školství, zdravotnictví a sociálních služeb, objektů veřejných ubytovacích zařízení, obchodu a shromažďování většího počtu osob je hygienicky přípustný limit výskytu mikroorganismů stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 6/2003 Sb., a činí 500 KTJ/m3 (kolonii tvořících jednotek na m3 vzduchu). Pro rodinné domy a byty u nás aktuálně žádné limity stanoveny nejsou, ale za hraniční je možno považovat střední kategorii znečištění (1000 KTJ/m3 pro plísně, 2500 KTJ/m3 pro bakterie) podle dokumentu EUR 14988 vydaného EU.

   -  kondenzace vodní páry

   -  vzlínání zemní vlhkosti

   -  zatékání srážkové vody

   -  havarijní únik vody

Místa v interiéru nejčastěji postižená plísněmi:

  • koupelny, prádelny, kuchyně, spíže, sklepy
  • svislé kouty obvodových stěn
  • oblasti překladů stavebních otvorů
  • obvodové stěny za nábytkem
  • obvodové stěny u podlahy nad terénem / suterénem
  • obvodové stěny u stropu pod střechou
  • obvodové stěny a stropy pod balkonem / terasou
  • špalety oken a venkovních dveří
  • okolí střešních oken a komínů
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz