JUBIZOL EPS F - W0

Bílý fasádní polystyren s rovnými hranami

Popis

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Deska z expandovaného polystyrenu (EPS) pro tepelnou izolaci v kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů.

Vlastnosti:

 • výborný tepelný izolant;
 • paropropustný;
 • má dobré mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn;
 • příznivá cena;
 • šetrný k životnímu prostředí.

Výhody při aplikaci:

 • výborná přídržnost lepicích malt;
 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Podrobnosti

Technické údaje:

 • délka / šířka: 100 / 50 cm;
 • tloušťka desek: 1 až 30 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 70 kPa;
 • pevnost v ohybu: ≥ 115 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 150 kPa;
 • faktor difúzního odporu μ: 20 - 40;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,039 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E, v JUBIZOL systému B-s1, d0;
 • objemová hmotnost: 14-15 kg/m3.

 

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.

Vlastnosti 
JUBIZOL

Pro vypěňování spár mezi izolačními deskami doporučujeme JUBIZOL PUR lepidlo.

JUBIZOL Engineering

VSTUPTE
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz