O společnosti

Skupina JUB je mezinárodně působící společností s tradicí v oblasti výroby barev a omítek od roku 1875, která dnes zahrnuje jedenáct dceřiných společností a působí na více než 30 trzích v Evropě i mimo ni.

O nás

Skupina JUB má téměř 600 zaměstnanců, přibližně polovinu ve Slovinsku a polovinu v zahraničních dceřiných firmách. Vlastní 2 moderní výrobní závody, ve Slovinsku a Srbsku. Na zahraničních trzích prodává 75 % výroby, vždy pod vlastní obchodní značkou. Nejznámější a nejrozšířenější je obchodní značka JUPOL, přítomná na početných trzích již desítky let.

Poslání a hodnoty

Tvoříme barevnou pohodu

"Chceme být předním dodavatelem nátěrových hmot a fasádních systémů v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Zákazníkům nabízíme jedinečná komplexní řešení zaměřená na trvale udržitelnou výstavbu, energetickou účinnost a odpovědnost k životnímu prostředí."

 

Základní společné hodnoty Skupiny JUB jsou:

  1. Přebírání odpovědnosti: JUB jsou lidé, proto očekáváme, že každý jednotlivec vlastní prací a přebíráním odpovědnosti přispěje ke společnému úspěchu skupiny.
  2. Zaměstnávání nejlepších: Dbáme na pečlivý výběr nových zaměstnanců, plné využití kvalifikace zaměstnanců a výraznou motivaci v případě dobře odvedené práce.
  3. Osobní růst jednotlivce: Pečujeme o rozpoznání osobních kvalit a odborného potenciálu každého jednotlivce a neustálým vzděláváním podporujeme jejich růst.
  4. Tržní zaměření všech zaměstnanců: Všichni zaměstnanci se musejí svou prací podílet na tržním úspěchu skupiny a trvale zvyšovat kvalitu své každodenní práce.
  5. Vlastnická stabilita: Stabilní vlastnickou strukturou snižujeme rizika a posilujeme vazby ve skupině.
  6. Ekologická a společenská odpovědnost: Péčí o životní prostředí prokazujeme naši ekologickou odpovědnost a péčí o zdraví a bezpečnost nejen našich zaměstnanců také širší společenskou odpovědnost.
  7. Transparentní a poctivé vztahy: Vzájemné osobní vztahy musejí být založeny na zásadě transparentnosti a poctivosti. Takto již od samého počátku pěstujeme a zušlechťujeme specifickou kulturu osobních vztahů uvnitř i vně skupiny.
Zásady udržitelnosti

 

Zásady udržitelnosti jako je odpovědný přístup k životnímu prostředí, racionální využívání surovin a energie nebo využití obnovitelných zdrojů energie, jsme ve společnosti JUB zahrnuli do všech oblastí naší činnosti. Mimo jiné pokrýváme většinu našich energetických potřet z obnovitelných zdrojů:

  • již mnoho let provozujeme vlastní hydroelektrárnu o výkonu 180 kW,
  • na střeše jedné z výrobných hal je solární elektrárna se špičkovým výkonem 201 kW,
  • budova Technologicko výzkumného centra (TRC-JUB) je vytápěná a chlazená tepelným čerpadlem.

Byli jsme mezi prvními výrobci z našeho oboru, kteří získali certifikát systémů enviromentálního řízení podle ISO 14001, můžeme se pochlubit také dalšími certifikáty a označením výrobků v oblasti ochrany životního prostředí a lidského zdraví (EU Ecolabel, Zelená mise a jinými).

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz