INSOWOOL

Se společností INSOWOOL s.r.o. spolupracujeme při vývoji a prodeji vysoce kvalitních difúzně otevřených fasádních systémů na bázi dřevovláknitých izolačních desek PAVATEX pod obchodní značkou JUBIZOL diffu.

Diffuwall
Stěny dřevostavby s využitím desek PAVATEX s povrchovou úpravou JUBIZOL Diffu.

Diffusheet
Zateplení na roš a kontaktní zateplení stěn deskami PAVATEX s povrchovou úpravou JUBIZOL Diffu.

Diffuroof
Zateplení krovu ze strany interiéru deskami PAVATEX s povrchovou úpravou barvami JUPOL CLASSIC, JUPOL GOLD, JUPOL BRILLIANT.

Kontaktní osoba:
Ing. Ivo Holub
T: 267 310 722
M: 734 309 367
E: holub@insowool.cz
I: www.insowool.cz

 

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz