Sanace vlhkých fasádních povrchů

Problémy s vlhkostí se projevují především u historických a starších budov, ale výjimkou nejsou ani novější objekty, u kterých byla chybně provedena hydroizolace. Zdrojem vlhkosti je spodní nebo srážková voda, příp. se jedná o vlhkost způsobenou kondenzací vodní páry. Vlhkost kapilárně vzlíná systémem pórů ve stavebních materiálech a vypařuje se na povrchu zdiva. S vlhkostí do konstrukce vstupují také ve vodě rozpustné soli (obvykle dusičnany, sírany a chloridy), které krystalizují na povrchu omítky. Přitom zvětšují svůj objem, což má destruktivní účinky na omítku i zdivo, které ztrácejí svoji pevnost. Podobně působí i opakované promrzání vlhkého zdiva. Na povrchu vlhkého zdiva navíc dochází k rozvoji zdraví škodlivých řas a plísní.

Sanační systém JUBOSAN W spolehlivě ochrání váš dům před následky vzlínající vlhkosti, navrátí stěnovým povrchům původní vzhled a především zlepší podmínky pro bydlení.

Systém Jubosan WTA

Před sanací

Po sanaci

 

Postup nanášení

Fáze

Výrobek

1

a. Hydroizolace (dle potřeby): 3x HYDROSOL Elastic nebo 2x HYDROSOL Superflex + HYDROSOL těsnící pásky a vnitřní / vnější rohové prvky

b. Hydroizolace (dle potřeby): 3x HYDROSOL Elastic nebo 2x HYDROSOL Superflex + HYDROSOL těsnící pásky (do výšky ~30 cm nad terénem)

2

JUBOSAN W110 sanační postřik WTA

3

JUBOSAN W120 podkladní sanační omítka WTA *

4

JUBOSAN W130 sanační omítka WTA

5

JUBIZOL štuková omítka 1.0 nebo JUBOGLET Nivelin D (dle potřeby)

6

Paropropustná fasádní barva (SILICATECOLOR, SILICONECOLORREVITALCOLOR)

7

Paropropustná malířská barva (JUPOL Classic, JUPOL Citro, JUPOL Bio Silicate, JUPOL Bio vápenná malířská barva)

* při celkové tloušťce systému do 4 cm je možné tuto vrstvu vynechat

Složky systému

 

JUBOSAN W110 - Sanační postřik WTA

JUBOSAN W120 - Podkladní sanační omítka WTA

JUBOSAN W130 - Sanační omítka WTA

JUB Design Studio

VSTUPTE

Barevný vzorník

PROHLÉDNĚTE SI
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz