Instruktážní videa

Video návody s názornými ukázkami správných postupů při provádění jednotlivých fází montáže tepelně izolačních systémů JUBIZOL pro zajištění jejich 100 % funkčnosti a dlouholeté životnosti.

Prohlédněte si instruktážní videa JUBIZOL - klikněte na vybranou fázi montáže v levém sloupci tabulky:

Fáze montáže

Popis videa

Úvod

 

historie společnosti JUB - výrobce s tradicí od roku 1875, význam technického poradenství, správného provedení detailů a dodržení doporučených pracovních postupů

Příprava objektu

 

základní požadavky na přípravu objektu před zahájením montáže tepelně izolačního systému - dokončené vnitřní mokré procesy, instalace na fasádě, vyměření izolace podezdívky...

Umístění zakládacího profilu

 

pokyny pro umístění a montáž zakládacích profilů pro založení první řady tepelně izolačních desek z polystyrenu nebo desek / lamel z minerální vlny

Lepení izolace 1

 

pokyny pro správné umístění izolačních desek, kontrolu rovinnosti a vyrovnání podkladu, požadavky na klimatické podmínky při lepení

Detaily okenních otvorů

 

pokyny pro použití okenních špaletových profilů a správné lepení izolačních desek na špalety, doporučené nářadí a příslušenství

Příprava a nanášení lepidla

 

pokyny pro správné rozmíchání a nanášení maltové směsi, specifika nanášení lepidla na desky / lamely z minerální vlny, doporučené nářadí

Lepení izolace 2

 

pokyny pro správné umístění izolačních desek, provedení rohů, vyplnění spár a osazení parapetů, doba tvrdnutí lepidla

Kotvení izolačního obkladu

 

pokyny pro kotvení - umístění, počet a druhy hmoždinek, specifika kotvení desek / lamel z minerální vlny, funkce dodatečného kotvení izolačních desek

Nanášení základní omítky

 

pokyny pro přípravu izolačních desek, umístění okapních a rohových profilů, diagonální a celoplošné armování, nanášení základní omítky, použití ochranných fasádních závěsů

Nanášení základního nátěru

 

funkce základního nátěru, pokyny pro výběr, přípravu a nanášení základního nátěru, požadavky na klimatické podmínky

Nanášení dekorativní omítky

 

možnosti tónování, požadavky na kontrolu odstínu a egalizaci před nanášením, pokyny pro nanášení omítek, specifika drásaných omítek, doporučené nářadí

Nanášení Kulirplastu

 

pokyny pro nanášení mozaikových dekorativních omítek Kulirplast v oblasti soklu a fasádních detailů

 

Zateplení JUBIZOL - úvod
Zateplení JUBIZOL - úvod
Zateplení JUBIZOL - příprava objektu
Zateplení JUBIZOL - příprava objektu
Zateplení JUBIZOL - umístění zakládacího profilu
Zateplení JUBIZOL - umístění zakládacího profilu
Zateplení JUBIZOL - lepení izolace 1
Zateplení JUBIZOL - lepení izolace 1
Zateplení JUBIZOL - detaily okenních otvorů
Zateplení JUBIZOL - detaily okenních otvorů
Zateplení JUBIZOL - příprava a nanášení lepidla
Zateplení JUBIZOL - příprava a nanášení lepidla
Zateplení JUBIZOL - lepení izolace 2
Zateplení JUBIZOL - lepení izolace 2
Zateplení JUBIZOL - kotvení izolačního obkladu
Zateplení JUBIZOL - kotvení izolačního obkladu
Zateplení JUBIZOL - nanášení základní omítky
Zateplení JUBIZOL - nanášení základní omítky
Zateplení JUBIZOL - nanášení základního nátěru
Zateplení JUBIZOL - nanášení základního nátěru
Zateplení JUBIZOL - nanášení dekorativní omítky
Zateplení JUBIZOL - nanášení dekorativní omítky
Zateplení JUBIZOL - nanášení Kulirplastu
Zateplení JUBIZOL - nanášení Kulirplastu
Instruktážní videa
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz