CZB

Jsme členy Cechu pro zateplování budov ČR, o.s. (CZB) a naše vybrané zateplovací systémy JUBIZOL mají certifikaci pro kvalitativní třídu A vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS).

Systémy JUBIZOL v kvalitativní třídě A:

 

Kontaktní osoba:
Ing. Bohumil Straširybka
tajemník CZB
E: czb@czb.cz
I: www.czb.cz

 

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz