JUBIZOL EPD certifikát výstavby ohleduplné k životnímu prostředí

Udržitelné využívání přírodních zdrojů a odpovědnost vůči budoucím generacím jsou naším důležitým měřítkem vývoje a výroby fasádních systémů JUBIZOL.

Proto hrdě představujeme obdržené environmentální prohlášení o produktu pro tepelně izolační fasádní systémy JUBIZOL EPS a JUBIZOL MW.

Environmentálním prohlášením o produktu (EPD - Environmental product declaration) podle EN ISO 14025 je představen soubor měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu. To představuje komplexní a spolehlivý základ udržitelného stavebnictví.

Získáním certifikátu EPD našim partnerům umožňujeme úspěšně konkurovat a účastnit se projektů, kde jsou požadována osvědčení / hodnocení udržitelnosti (zelené veřejné zakázky, požadavky norem: LEED, BREEAM, DGNB).

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz