Těsnicí pásky, rohové prvky a manžety

HYDROSOL těsnicí páska

HYDROSOL těsnicí páska

HYDROSOL samolepicí těsnicí páska

HYDROSOL samolepicí těsnicí páska

HYDROSOL vnitřní rohové prvky

HYDROSOL vnitřní rohové prvky

HYDROSOL vnější rohové prvky

HYDROSOL vnější rohové prvky

HYDROSOL manžety

HYDROSOL manžety

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz