Skladba systému JUBIZOL

Schematické znázornění fasádního systému:

Vrstva

Složka

1

lepidlo tepelně izolačního obkladu

2

tepelně izolační obklad (desky z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu, tvrdé desky nebo lamely z minerální vlny)

3

talířové hmoždinky

4

základní omítka (spodní a horní vrstva)

5

armovací mřížka

6

základní nátěr (podbarvení)

7

dekorativní omítka

 

JUB Design Studio

VSTUPTE

JUBIZOL Engineering

VSTUPTE

Barevný vzorník

PROHLÉDNĚTE SI
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz