Balkony a terasy

Balkony a terasy jsou důležitými venkovními součástmi stavby, proto je vhodná hydroizolace jejich povrchu předpokladem dlouhé životnosti celého objektu. Kromě nesprávného vyspádování podkladu bývá právě vadná hydroizolace hlavní příčinou problémů spojených s pronikání vody do podkladu. Následkem bývá odlepování keramických obkladů, praskání podkladu, skvrny a odpadávání materiálu z čelní a spodní strany balkonu a na stěnách pod balkonem nebo terasou.

Systém HYDROSOL nabízí účinné řešení pro dlouhodobou hydroizolaci balkonů a teras.

Složky systému:

 

Fáze

Výrobek

0

Podle potřeby vyrovnání a vyspádování povrchu

1

Sanace nebo zesílení rohů: rohový profil s perlinkou a JUBIZOL lepicí malta

2

Základní nátěr: JUKOL Primer

3

Hydroizolace: 1. vrstva HYDROSOL Elastic – nátěr štětcem (při použití HYDROSOLu Superflex se tato vrstva vynechává)

4

Hydroizolace rohů: HYDROSOL těsnicí rohová páska, vnitřní rohové prvky, vnější rohové prvky

5

Hydroizolace: 2. vrstva HYDROSOL Elastic nebo 1. vrstva HYDROSOL Superflex + JUBIZOL výztužná mřížka

6

Hydroizolace: 3. vrstva HYDROSOL Elastic nebo 2. vrstva HYDROSOL Superflex

7

Lepení keramiky: AKRINOL Flex

8

Spárování: AKRINOL Fugalux nebo AKRINOL Fugamix

Utěsnění rohových spár a míst styku různých materiálů: JUBOFLEX MS Flex nebo JUBOFLEX Silicone

Uvedená systémová řešení mají pouze informativní charakter. Požadujete-li více informací nebo systémové řešení konkrétního případu, obraťte se na regionálně příslušného technického a obchodního poradce JUB.
Ukázka hydroizolace terasy
Ukázka hydroizolace terasy
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz