Certifikáty systémů řízení

 

ISO 9001: 2008

Certifikát systému řízení kvality jsme získali v roce 1998. Certifikace významně přispěla k efektivnějšímu řízení procesů a zajištění vysoké kvality výroby a vedla ke zvýšení spokojenosti zákazníků při používání našich výrobků a služeb. Usilujeme o neustálé zlepšování našich výkonů.

 

ISO 14001: 2004
 

Certifikát systému enviromentálního managementu jsme získali v roce 2001. Certifikace významně přispěla k ekologickému uvědomění našich zaměstnanců včetně nejvyššího vedení. Ve firmě neustále usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí. Programy ochrany životního prostředí zahrnujeme každoročně do plánů činnosti. Důsledně dodržujeme požadavky právních předpisů.

OHSAS 18001: 2007
 

Certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme získali v roce 2006. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců je jeden z nejdůležitějších závazků firmy. Bezpečné a zdravé pracovní prostředí zvýšilo spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanci jsou motivováni, aby sami pečovali o svou bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Své postřehy a případné nedostatky oznamují svým nadřízeným a odpovědným zaměstnancům.

 

ISO 9001:2008(pdf , 875.77 KB)
ISO 14001:2004(pdf , 880.07 KB)
OHSAS 18001:2007(pdf , 888.24 KB)
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz