Znovu jsme získali certifikát Programu odpovědného podnikání

Program odpovědného podnikání v chemii je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu udržitelného rozvoje prostřednictvím zvyšování bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí.

Program zastřešuje Mezinárodní rada chemického průmyslu (ICCA), resp. Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC).

 

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz