Stavební fyzika a kotvení

Jako podporu projektantům, architektům a investorům jsme vyvinuli program »JUBIZOL Engineering«, který umožňuje výpočet potřebné tloušťky tepelné izolace a úspory nákladů na vytápění. Dále nabízí náhled do stavebně fyzikálních vlastností stavebních konstrukcí, pomoc při výběru fasádního systému, knihovnu stavebních detailů a návod na kotvení izolačního obkladu podle větrných zón.

JUBIZOL Engineering

VSTUPTE
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz