Těsnicí hmoty

JUBOFLEX Silicone

JUBOFLEX Silicone

JUBOFLEX Silicone

Neutrální sanitární silikon

JUBOFLEX Acryl

JUBOFLEX Acryl

JUBOFLEX Acryl

Akrylátová těsnicí hmota

JUBOFLEX MS Flex

JUBOFLEX MS Flex

JUBOFLEX MS Flex

MS polymer těsnicí a lepicí hmota

Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz