Betonové zdi

Opěrné a podpěrné zdi mají funkční a estetický význam. Opěrná zeď vytváří výškový předěl a zabraňuje sesuvu půdy, zatímco podpěrná zeď zadržuje, resp. podepírá násep. Pomocí těchto zdí zabráníme sesuvu a sedání zeminy, současně získáme kus rovné plochy a v neposlední řadě dosáhneme jejich estetického působení. Při samotné stavbě zdí se často zapomíná na použití vhodné hydroizolace. Beton je pak vystaven jak atmosférickým vlivům, tak pronikání vody z okolního terénu, což vede ke zkrácení životnosti a neestetickému vzhledu či poškození zdí. Může dojít také ke korozi výztuže, odlupování barvy nebo omítky, vylučování solí na povrchu, vzniku skvrn a dalších vad.

Systém HYDROSOL nabízí účinné řešení pro dlouhodobou hydroizolaci betonových zdí.

Složky systému:

Fáze

Výrobek

0

Podle potřeby hrubé opravy povrchu

1

Základní nátěr: JUKOL Primer

2

Hydroizolace: 3x HYDROSOL Classic (1. vrstva štětcem)

3

Dekorativní ochrana: 2x TAKRIL Classic 

Utěsnění dilatačních spár: polyuretanová těsnicí páska + JUBOFLEX MS Flex

U nově budovaných opěrných betonových zdí je vhodné hydroizolaci umístit na obě strany konstrukce. U sanací ale takové řešení většinou vzhledem k vysokým nákladům na výkopové práce nepřichází v úvahu.

Uvedená systémová řešení mají pouze informativní charakter. Požadujete-li více informací nebo systémové řešení konkrétního případu, obraťte se na regionálně příslušného technického a obchodního poradce JUB.

Barevný vzorník

PROHLÉDNĚTE SI
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz