Desky XPS

Extrudovaný polystyren

Popis

PS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1-MU50

Deska z extrudovaného polystyrenu (XPS) pro mechanickou ochranu hydroizolace a tepelnou izolaci v exponovaných částech kontaktních tepelně izolačních systémech s tenkovrstvými omítkami u novostaveb a při rekonstrukcích stávajících objektů. Vyznačuje se výjimečnou vodoodpudivostí z důvodu uzavřené buněčné struktury, proto je zvlášť vhodná pro realizaci soklu fasády, resp. pro izolaci podzemních častí budov, podlah, klasických a obrácených plochých střech.

Vlastnosti:

 • výjimečná pevnost v tlaku a v tahu;
 • uzavřená buněčná struktura - nenasákavý;
 • výborný tepelný izolant;
 • odolný a trvalý;
 • má vynikající mechanické vlastnosti při nízké hmotnosti;
 • zamezuje vzniku kondenzace na vnitřním povrchu obvodových stěn.

Výhody při aplikaci:

 • strukturovaný povrch zajišťuje výbornou přídržnost lepicích malt;
 • rozměrově stálý;
 • nedráždí pokožku ani dýchací cesty a nedrobí se;
 • dobrá opracovatelnost;
 • snadná aplikace.

Podrobnosti

Technické údaje:

 • tloušťka desek: 2 až 12 cm;
 • pevnost v tlaku při 10 % deformaci: ≥ 300 kPa;
 • pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 400 kPa;
 •  faktor difúzního odporu μ: 50;
 • součinitel tepelné vodivosti λ: 0,037 W/mK;
 • reakce na oheň (EN 13501-1): E;
 • nasákavost: < 1 %;
 • objemová hmotnost: 35 kg/m3.

 

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.

Vlastnosti 
JUBIZOL

Pro vypěňování spár mezi izolačními deskami doporučujeme JUBIZOL PUR lepidlo.

JUBIZOL Engineering

VSTUPTE
Aplikace JUB Home Painter vám usnadní výběr odstínů – vyzkoušejte si jejich různé kombinace na vašich nebo typových objektech.
Objednejte barevnou studii vašeho objektu zpracovanou architektem. Cena 750 Kč vč. DPH. Zahrnuje tři návrhy, tisk a možnost vlastních úprav. Při nákupu tepelně izolačního systému JUBIZOL vám bude přiznána sleva v hodnotě zpracování barevné studie.
Kontakty: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko, T: +420 736 774 758, E: design-studio@jub.cz